ÅNDSVERKLOVEN

På Kulturdepartementets innspillseminar 23.01.17 om ny åndsverklov, erklærte statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) åndsverkloven som kulturfeltets viktigste lov. Dette er vi helt enige i. Det var godt å høre de solide innleggene fra kunstnerorganisasjonene selv, slik som Ika Kaminka fra Norsk Oversetterforening og Ingrid Kindem fra NOPA (Norsk forening for komponister og tekst- forfattere) og innleggene fra  ere rettighetsorga- nisasjoner og forvaltningsorganisasjoner som er i befatning med disse problemstillingene til daglig.