• Tadashi Kavamata: Destroyed Church", Kassel 1987

    Tadashi Kavamata

Kunstprosjekt i Trondheim by

Av: Birgit Kvamme Lundheim

Publisert:

Utgave: 4/2006

Del: 

I slutten av september i år arrangeres et seminar om kunst i offentlig rom i Trondheim. Dette er første, teoretiske del i kunstprosjektet Generator, som også vil vise en rekke temporære kunstprosjekter i byen.

Prosjektleder Per Formo understreker at Generator ønsker å engasjere både kunstnere og publikum.
– Hva er bakgrunnen for dette prosjektet?
– Trondheim kommune har hatt en omfattende satsing på utsmykking de siste to-tre årene. Hvert år brukes nå mellom syv og elleve millioner kroner til dette formålet. Hvis man vil at kunsten skal spille en sterkere og mer aktiv rolle i samfunnet, virker det opplagt at det finnes andre og mer dynamiske måter å la kunsten møte samfunnet på, enn den tradisjonelle utsmykkingen. Generator vil diskutere dagens utsmykkingspraksis.
– Hvordan skal prosjektet gjennomføres rent praktisk?
– Vi starter med et seminar til høsten. Selve kunstprosjektet vil bestå av et antall temporære «kunst-inngrep» i Trondheims offentlige rom fra og med juni 2007. Tre kunstnere er invitert: Katya Sander, Tadashi Kawamata og Apolonija Sustersic. I tillegg vil vi invitere kunstnere bosatt i Norge til å sende inn prosjektforslag. Vi håper å ha midler til å realisere så mange prosjekter at man ikke vil kunne unngå å snuble over ett eller flere av dem når man ferdes i Trondheim i prosjektperioden.
– Hva gjør en kunstner som ønsker å delta med en prosjektidé?
– Man bør orientere seg på våre nettsider på www.generator2007.no. Der vil også kravene til innsendte prosjektforslag bli publisert.
– Hovedmålet er å vise hvordan samtidskunst kan fungere som en aktiv og stimulerende energi i en by som Trondheim. Ved å velge den temporære presentasjonen og ved å gi kunstnerne stor grad av frihet, håper vi å få frem prosjekter som setter ting på spissen, utfordrer og stimulerer.
– Personlig ser jeg Generator som en mulighet til å diskutere både kunstens plass i samfunnet og utsmykkingspraksisen i Trondheim, og dessuten: Prosjektet kan være med på å utvikle Trondheim som arena for større kunstprosjekter.
Foruten Formo, består arbeidsgruppen av Beret Aksnes, Erlend Leirdal, Anne Helga Henning, Johan Fredrik Urnes og Ulrika Wallin Johansen.