Nytt prosjekt for Sune Nordgren

Av: Birgitte Lie

Publisert:

Utgave: 5/2007

Del: 

Sune Nordgren er i gang med planleggingen av Kivik Art Centre. Målet er å etablere kunsthall, skulpturpark og et eget studioprogram i en region som alt har en sterk kunstnerrepresentasjon.

Det stedsspesifikke prosjektet «Kivik start» som åpnet 7. juli, innleder arbeidet med å opprette et nytt kunstsenter på Østerlen i Skåne. Snøhetta og Tom Sandberg har samarbeidet om utstillingen som består av temporære paviljonger i prefabrikert betong, med fotografier av Sandberg. Utstillingen signaliserer ønsket om å knytte arkitektur og kunst til et særegent landskap, og etablere et nytt sted for opplevelse av samtidskunst.
Sune Nordgren er prosjektleder og initiativtaker, og viser nok en gang sitt gründertalent. Hans posisjon internasjonalt, og hans store nettverk, har gjort det mulig å finansiere «Kivik start» i løpet av kort tid. De videre planene er langsiktige. Den endelige gjennomføringen avhenger av finansieringen, og at de får disponere området som i dag er privat. Planen er å bygge atelierer først. Videre håper man å bygge en kunsthall tegnet av Snøhetta.
Etableringen av Kivik Art Centre er et ambisiøst prosjekt. Det blir en utfordring for prosjektet at det må gjøres store inngrep i en særegen natur. Både oppføringen av bygningsmassen og publikumstilstrømningen vil endre balansen i omgivelsene. Nordgren forsikrer at de prioriterer å bevare stedets unike kvaliteter. – Det viktige for oss er ikke hvor mange som besøker Kivik Art Centre, men at de som kommer får en så fin opplevelse som mulig, sier Nordgren.