50 millioner kommunale kroner til Munch-museet

Av: Anita Rebolledo

Publisert:

Utgave: 6/2003

Del: 

Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo kommune omfattet 1106 malerier, 15 391 grafiske trykk, 4 443 tegninger og akvareller på løse blad og i skissebøker, foruten seks skulpturer.

Munch-museets samling består altså av de kunstverkene Munch hadde rundt seg, og som han brukte i sitt kunstneriske virke helt fram til sin død. Oppbevaringsforholdene hos Munch var svært annerledes enn om bildene hadde blitt oppbevart i et museum. Mange av bildene er derfor i svært dårlig forfatning. Malingen er rett og slett i ferd med å drysse av flere av mesterverkene. Men manglende bevilgninger har gjort at museet ikke har kunnet foreta nødvendig konservering av bildene.
Gjennom de to siste årene har derfor Munch-museets ledelse arbeidet målbevisst med en situasjonsanalyse. Denne analysen er laget i forståelse med Byrådet. Som Billedkunst opplyste på notisplass i nr. 5/2003, ser det nå endelig ut til at museet blir tilgodesett med hardt tiltrengte midler – hele 50 millioner skal bevilges til museet. Budsjettet klubbes forhåpentligvis uavkortet igjennom ved budsjettforhandlingene 11. desember i år.
Direktør for Oslo kommunes kunstsamlinger, Lise Mjøs, forteller at pengene skal bevilges porsjonsvis over en 4-5 års periode. 10, 13 og 16 millioner for de nærmeste tre årene, og med intensjon om at disse midlene skal videreføres, slik at sluttsummen blir 50 millioner.
Hva skal pengene brukes til?
– Museets klimaanlegg skal utbedres, og det skal lages en konserveringsplan. Konserverings-arbeidet trappes opp. Bevaring av monumentalmaleriene Solen og Alma Mater som henger i museets foredragssal, skal inngå i konserveringsplanen. Selve bygget skal oppgraderes, og forskningen ved museet styrkes ved at det ansettes flere forskere. I tillegg ansetter vi en pedagog for å styrke formidlingsfunksjonen.
Med romsligere budsjett kan kanskje publikum forvente større aktivitet ved Munch-museet?
– Det blir økt satsing på utstillingsfronten. Men disse planene er ikke konkretisert ennå, forteller Mjøs. – Men i forbindelse med 2005-markeringen planlegges tre store utstillinger. Museet vil i samarbeid med Moderna Museet i Stockholm arrangere en utstilling med Edvard Munchs selvportretter. Utstillingen vil bli vist både i Oslo og i Stockholm. I tillegg blir det en utstilling hvor man viser kunsten av Edvard Munch og den tyske ekspresjonistgruppen Die Brücke, og en utstilling der vitalisme er temaet, og hvor man stiller ut bilder av de tre samtidige kunstnerne Edvard Munch, dansken Jens Ferdinand Willumsen og svensken Eugén Jansson. Disse jubileumsutstillingene finansieres med sponsormidler fra Ruhrgas og forhåpentligvis med støtte fra Norge 2005 as.
Med millionbevilgningen til Munch-museet virker det nå som om Oslo kommune endelig erkjenner at det å forvalte verdifulle kunstsamlinger for etterslekten er et stort ansvar, og at det faktisk koster mye penger. Man kan derfor håpe at dette ikke er en engangsbevilgning, men at kommunen vil fortsette å være seg sitt ansvar bevisst, og at dette kommer til syne også i fremtidige budsjetter.