2005-festival på Tullinløkka

Av: Anita Rebolledo

Publisert:

Utgave: 6/2003

Del: 

2005 skal feires med brask og bram over det ganske land. Den kunstinitierte delen av jubileet i hovedstaden skal foregå på Tullinløkka, hvor det vil bli bygget en temporær paviljong på parkeringsplassen. Paviljongen vil romme en utstilling som omfatter arkitektur, design og kunst.

Dette blir den første, store fellesmarkeringen Nasjonalmuseet for kunst arrangerer. Hovedhensikten er å markere overfor omverdenen at de ikke er flere institusjoner som trekker i hver sin retning – men én institusjon med felles målsetning og felles ambisjoner. Nyskapningen ønsker å synliggjøre det potensialet man mener fusjonen innebærer.
Kurator Kari J. Brandtzæg har vært leder for forprosjektet som hadde arbeidstittelen Norge i verden – verden i oss. I denne første fasen av prosjektet ble det skissert hvordan Nasjonalmuseet for kunst ønsker å feire 2005-jubileet. Brandtzæg er videre engasjert som kunstnerisk leder og vil i samarbeid med direktør Sune Nordgren utvikle og bearbeide konseptet for 2005-markeringen. Stillingen er foreløpig en 60% deltidsjobb. Planen skal videreutvikles fram til desember – først da får publikum vite hva planene konkret går ut på.
Brandtzæg kommer også til å trekke inn andre medspillere. Blant annet må feiringen og festivalen finansieres. Frilanser Martine Røed er prosjektkoordinator og skal jobbe frem sponsoravtaler.