Milliontilskudd til Galleri Espolin og Galerie Tafjord

Av: May Britt Sørensen

Publisert:

Utgave: 6/2003

Del: 

Ved siste bevilgningsmøte i september vedtok Norsk kulturråd å gi Galleri Espolin i Kabelvåg i Lofoten to millioner til utvidelse av eksisterende galleri. Galerie Tafjord i Møre og Romsdal fikk samtidig tilsagn om 1,2 millioner til etablering av nytt galleri. Tilskuddene fordeles over to år.

Galleri Espolin mottar to millioner kroner til utvidelse av eksisterende galleri. Galleriets behov for større lokaliteter er knyttet til et samarbeidsprosjekt med barneskolene og til plassbehov for ulike temporære utstillinger.
Tilskuddet skal dessuten brukes til å opprettholde og videreutvikle «Ørsnes Espolin-prosjektet», hvor barna lærer om informasjonsteknologi samtidig som de blir kjent med Espolins arbeider.
– Vi er svært glade for disse pengene, sier daglig leder ved Galleri Espolin, Liv Marhaug. – Samarbeidet med skolene vil nå kunne videreutvikles, og vi får dessuten mulighet til å lage et video/pc rom. Bevilgningen vil også bidra til at galleriet i fremtiden vil å kunne motta vandreutstillinger.

Galerie Tafjord i Møre og Romsdal
Galleriet mottar 1,2 millioner over to år til etablering av nytt galleri. Andre finansielle aktører er Norddal kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Sparebanken Møre og Møre og Romsdals fylkesbåter (MRF). Galleriet har en beregnet totalkostnad på ca. 30 mill. kroner.
Kulturrådet gir her støtte fordi prosjektet, som er tegnet av Snøhetta, er vurdert å være nyskapende i form og innhold. Billedkunstneren Marianne Heske vil være en sentral utstiller idet hennes kunst er sterkt knyttet til bygda Tafjord og den mektige naturen her. Galleriet vil omfatte tre deler som er ment å utfylle hverandre: Geologi, kraft og kunst. Galleriet ønsker å vise temporære utstillinger som fokuserer på forholdet mellom natur og teknologi.
– Dette vil bli et særegent galleri hvor høyteknologiske medier vil spille hovedrollen, sier næringssjef i Norddal kommune, Kjell Muleli. Han opplyser videre at prosjektet ennå ikke er fullfinansiert, men forventer at galleriet står ferdig sommeren 2005.

Norsk kulturråd
Norsk kulturråd stiller med 12 millioner kroner som er øremerket kulturbygg i 2003. Pengene formidles fortløpende, og det er fem bevilgningsmøter i året. Hittil i år er det bevilget ti millioner kroner til kulturbygg fordelt på 21 kunst- og kulturorganisasjoner. Tilskuddene gis til kulturbygg som ikke kommer inn under ordningen for allmenn regionale og lokale kulturbygg, og som derved ville ha vært kvalifisert til støtte fra Kirke- og kulturdepartementet.
Tilskuddene fra Norsk kulturråd øremerket kulturbygg varierer i størrelsesorden fra litt under 100 000 kr, til høyeste tilskudd hittil i år, 1 315 000 kr, som gikk til Gamle Tou Bryggeri i Rogaland, og etablering av kunstscene.
Kunstindustrimuseet og Parkteatret Scene A/S i Oslo har også mottatt én million kroner hver. Ellers er midlene fordelt i mindre skala til forskjellige kunst- og kulturorganisasjoner i landet.