To nye gallerier i Stavanger

Av: Ingrid Toogood Hovland

Publisert:

Utgave: 6/2003

Del: 

I sommer åpnet to nye uavhengige gallerier i Stavanger, 21m2 Visningsrom og Kabinettet.

Felles for begge galleriene er at de drives av unge, nyutdannede kunstnere og kunstformidlere. Galleriene drives som nonprofit-foretak, hvor hovedmålet er å gi uetablerte kunstnere et visningssted. Ingen av galleriene har økonomisk støtte i ryggen; de satser alt fra egen lomme. Eventuell fortjeneste kommer fra salg av kunst, kunstformidling eller gjennom ulike kulturarrangementer.
21m2 Visningsrom holder til i en nedlagt frukt- og tobakkskiosk, et lokale som i utgangspunktet ble brukt som atelierfellesskap av Merete Dille, Trond Halvorsen og Tord Paulsen. Etter kort tid pusset de opp lokalet og gjorde det om til galleri i samarbeid med Hilde Mathilde Hegerland, Ingeborg Kvame og Kenneth Varpe. Sammen utgjør de seks et velutdannet team med bakgrunn fra kunst, kulturformidling, design, film og arkitektur.
– Vi så behovet for et galleri hvor kunstnere kan få anledning til å prøve ut prosjekter i en raskere rytme, uten å måtte gå og vente i to år, slik det er hos de mer tradisjonelle institusjonene. Her kan kunstnere gjøre et stunt bare for en helg, dersom de ønsker det, sier Kenneth Varpe.
Fem av de seks som driver galleriet er utdannet i utlandet. De har derfor et bredt nettverk både her hjemme og i utlandet.
– Vi har ikke råd til å reise rundt og hente inn kunstnere til å stille ut. Derfor drives galleriet ut fra «jungeltelegraf-prinsippet». Vi lar våre bekjente spre ordet om galleriet, sier Varpe.
Han forteller videre at de har opparbeidet et tett samarbeid med det uavhengige galleriet Million Miles Per Hour Gallery i East End i London. Dette galleriet drives ut fra den samme ideen som 21m2 Visningsrom.
– Vi planlegger å samarbeide om en utstilling med norske og engelske kunstnere, som skal vises både i London og i Stavanger. På denne måten håper vi å kunne knytte kunstmiljøet i de to byene tettere sammen.– Men vi ønsker ikke å bli en konkurrent til de andre galleriene i Stavanger, avslutter Varpe. Vi ønsker å være et ekstra tilskudd til kulturlivet.

Kabinettet
Byens andre nyåpnede galleri, Kabinettet, holder til i undergangen ved torget i sentrum og drives av Line Halstad og Nina Osland.
– Det hele startet da vi studerte kunst- og kulturforvaltning sammen ved Høgskolen i Stavanger. Vi så at byen trengte et visningsrom hvor terskelen ikke var så høy for å få lov til å stille ut, sier Halstad.
– Kabinettet skal være et galleri hvor etablerte og uetablerte kunstnere stiller ut side om side, legger Osland til. Kabinettet satser på en ganske sterk kuratorstyrt profil, hvor kunstnere inviteres ut fra et tema som Halstad og Osland ønsker å aktualisere.
– Selve navnet har vi tatt fra 1700-tallets kuriositetskabinetter, hvor kunst ble vist sammen med andre vakre, eksotiske eller kuriøse gjenstander. Vi tar oss derfor den frihet å plassere kuriositeter inn i utstillingene, med den hensikt å danne baktepper for opplevelse og forståelse av valgt tema, forklarer Osland.
I tillegg planlegger Halstad og Osland å gi ut et magasin som skal hete Kabinettspørsmål.
– Dette tidsskriftet skal fungere som et tilleggsorgan til selve utstillingene. Her skal folk kunne fremme ytringer og meninger omkring den aktuelle utstillingen, eller de kan debattere andre nærliggende temaer, sier Halstad.21m2 Visningsrom kan kontaktes på e-post 21m2@post.com, og Kabinettet har lagt ut informasjon på nettstedet www.kabinettet.com.