NBK vil ha større kulturbudsjett

Av: Anita Rebolledo

Publisert:

Utgave: 6/2003

Del: 

Hvordan kommenterer så Norske Billedkunstnere (NBK) budsjettforslaget? Billedkunst kontaktet styreleder Arne Nøst.

– Totalt sett føles det som om billedkunstnere blir hørt som faggruppe. Vi har et Storting som bør forstå at offensiv kulturpolitikk er viktig, og dette budsjettforslaget er et lite steg i riktig retning, sier Nøst.
– Videre er jeg glad på OCAs vegne. Med nye bevilgninger unngår de å senke ambisjonsnivået. Dette viser også at departementet har tillit til OCA, og det er viktig. Når det gjelder Momentum, fikk de ikke det beløpet de hadde søkt om. Det kunne de godt ha fått. Momentum er en viktig arena for å vise internasjonal samtidskunst i Norge, slår Nøst fast.
– Når det gjelder omgjøringen av Garantiintekter (GI) til arbeidsstipend, er jeg ikke fullt så fornøyd. Arbeidsstipendier er fint for yngre kunstnere på kort sikt, men også yngre kunstnere blir eldre. Kunstnerne har generelt sett lave inntekter. Arbeidsstipend kan søkes for ett, to eller tre år, nå også for opptil fem år, med mulighet for forlengelse. Inntektssituasjonen for kunstnerne er svært vanskelig. Det er derfor merkelig at man reduserer en stipendordning (GI), som fungerer meget godt for dem som mottar den, for å finansiere nye arbeidsstipend. Slike stipend gis i beste fall for noen få år, mens GI varer helt til man blir pensjonist. Ideelt sett burde alle kunstnere hatt GI. Det ville fungert som en grunnlønn som gir kunstnerne muligheter til videre forskning innen sitt skapende arbeid.
– Det er positivt at Utsmykkingsfondet for offentlige bygg får en økning i sitt budsjett. Jeg hadde fryktet at statlig ansvarsfraskrivelse og privatiseringsiver skulle medføre et mye dårligere budsjett. Men samtidig er jeg skuffet over at fondet ikke får et skikkelig løft. Dersom departementet hadde doblet, for ikke å si tredoblet bevilgningen til Utsmykkingsfondets pott for kommunale og fylkeskommunale bygg og for uteromsprosjekter, ville det resultert i et formidabelt løft for kunst i det offentlige rom rundt om i hele landet.
– Avslutningsvis vil jeg si at kulturbudsjettet burde vært atskillig større, sier Nøst. – Jeg har oppfattet det slik at både Arbeiderpartiet og SV vil ha en virkelig, seriøs og reell økning. NBK ser fram til at disse to partiene vil jobbe aktivt for dette i Stortinget. Ambisjonene må settes høyere enn hva dette helt anstendige kulturbudsjettet varsler. Vi er ikke misfornøyde, men heller ikke stormende fornøyde. Vi er faktisk litt lettet fordi vi alltid frykter forverring. Ytterligere forbedringer derimot – det frykter vi ikke!