Full utskifting på Strykejernet

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 4/2003

Del: 

Nylig ble samtlige lærere oppsagt fra sine engasjementer på Strykejernet Kunstskole. I følge Thorleif Gjedebo, skolens rektor, lå behovet for strukturelle endringer til grunn for oppsigelsene. Skolen ønsker større fleksibilitet og færre elever.

Strykejernet, som er en sentral aktør blant Oslos private opplæringsinstitusjoner innenfor kunstfag, har i følge hjemmesiden seks fast ansatte lærere. Ansettelsene har vært betegnet som faste, men det har i virkeligheten dreid seg om ett års engasjementer, noe som ikke er juridisk holdbart i ansettelsesforhold utover ett til to år. I vår ble samtlige lærere ved skolen derfor oppsagt fra sine engasjementer, men fire fikk tilbud om fast ansettelse i etterkant av oppsigelsene. Rektor forklarer fremgangsmåten som et resultat av juridiske forhold, og at bakgrunnen er et ønske om større fleksibilitet og færre elever.
Målet er å kunne variere antall kurs og lærere og slik tilpasse skolens tilbud direkte etter elevenes ønsker fra semester til semester. Elevmassen på skolen har vært opp imot 120, men er planlagt redusert med cirka 40 prosent.
Gjedebo påpeker at elevenes ønsker og valgfrihet har vært retningsgivende for ansettelsesforholdene. Skolen er gjerne involvert i 20 til 30 ansettelsesforhold i året, men da i form av kortere engasjementer tilknyttet spesifikke kurs. Gjedebo mener at behovet for nytenking og tilpassing er stort innenfor kunstskolene, som en følge av kunstens foranderlige vesen. I rommet som skapes mellom åremålsstillinger og «evighetsstillinger» må disse institusjonene finne løsninger som er tjenlige for både arbeidstakere og elevmasse. Samtidig er det også en forutsetning at disse løsningene må ligge innenfor det gjeldende lovverket. Gjedebo syntes ikke at de rådende juridiske forholdene er tilpasset den fleksibiliteten skolen ønsker seg.
Billedkunst har vært i kontakt med tre av de involverte lærerne, men disse ønsker ikke å kommentere saken.