• Ivan Galuzin: All Apologies.

    Galuzin

New Age-svermerier

Av: Lill K. Stensrud

Publisert:

Utgave: 6/2007

Del: 

Romantiske forestillinger knyttet an til et New Age-tankesett er felles ramme rundt verkene i gruppeutstillingen på Galleri LNM. «Against the Modern World» er kuratert av den unge, visjonære kunstneren og tidligere galleristen Ivan Galuzin, som legger sterke føringer for utstillingen.

Galuzins performance på åpningskvelden, hvor han ble begravd i et jordhull på Bankplassen, liggende immobil i én time, er en av flere stedsspesifikke hendelser han på kaprowiansk vis har varslet om. Tidligere har Galuzin gjennomført en tilsvarende panteistisk gravferd i skogen, dokumentasjonen vises i videoarbeidet All Apologies. Galuzin søker innsikt i Østens tradisjoner og religioner. Gravritualet kan derfor være en humoristisk lesning av fortellingen om da Mohammed, som hadde søkt ensomhet i en hule, mottok beskjeden fra engelen Gabriel om at Gud hadde valgt ham som sin profet. Kanskje er Galuzin en utvalgt profet?
De øvrige inviterte kunstnerne er danske Augusta Atla samt de norske kunstnerne Andreas Barsleth, Heidi Løken og Jørund Aase. Alle verkene bærer preg av ritualer, både i form, innhold og presentasjon. Mixed media-installasjonene til Atla og Aase fremstår som skygger av Bjarne Melgaard og Morten Viskums kunstnerskap. Barsleth og Løkens tegninger er nitid utført, og Barsleths samstemte fargesymfoniske installasjon, spesielt collagene, løfter utstillingen.
«Against the Modern World» er en kritikk av den moderne kunsten. Utstillingen grenser nært til det naive, der den argumenterer for en ærlig og alternativ lesning av kunst i en postmoderne verden. Lengselen etter det transcendentale og oversanselige er tydelig, og understreker utstillingens drømmende henførelser.