Overtar økonomisk uføre

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 4/2003

Del: 

Kunstnernes Hus har fått ny direksjon. Ann Elisabeth Johansen overtar jobben som direksjonsformann etter Inghild Karlsen. Den nye direksjonsformannen tar også over et underskudd på 1,2 millioner kroner.

5. juni tok den nye direksjonen over styringen av Kunstnernes Hus. De nye medlemmene i direksjonen er Harald Fenn, Malin Barth og Ann Elisabeth Johansen, den sistnevnte er valgt til direksjonsformann. Bård Breivik og Kulturdepartementets representant Egil Alnæs blir sittende fra forrige periode. Vervet som direksjonsformann var i fjor en 75% stilling. I år vil stillingen deles mellom Ann Elisabeth Johansen, som blir ansatt i en 45% stilling, og Malin Barth som blir ansatt i en 30% stilling. Johansen har bred erfaring fra organisasjonsarbeid. Hun har tidligere sittet i styret for Landsforeningen Norske Malere. Hun har også vært med på å bygge opp Nordiska Akvarellmuseet i Sverige, der hun fortsatt sitter som styremedlem.
Den nye direksjonen overtar et underskudd på 1,2 millioner kroner. Underskuddet skyldes delvis dyre egenproduserte utstillinger, forteller Ann Elisabeth Johansen til Billedkunst. Kunstnernes Hus pleier å ha to egenproduserte utstillinger i året. I fjor ble det vist tre utstillinger, og det ble for mye. Også i 2001 gikk Kunstnernes Hus i minus. Da var underskuddet på hele 1,6 millioner kroner. Dette vakte stor oppsikt i media, og den avtroppende direksjonen ble utsatt for knallhard kritikk. Slike tall varierer over tid, men kan se dramatiske ut i media, mener Johansen.
– Både i 1999 og 2000 var det overskudd i regnskapene. Johansen er tilbakeholden med å peke ut en ny retning for Kunstnernes Hus. – Den nye direksjonen har bare hatt ett møte ennå, og vi vil bruke sommeren til å gjøre oss kjent med huset, forteller Johansen.

Ingen permitteres
For å redde husets økonomi besluttet den forrige direksjonen å permittere alle ansatte i sommersesongen. Den nye direksjonen har i stedet bestemt at underskuddet skal dekkes med midler fra Henie-Onstads utstillingsfond, og har trukket tilbake permitteringsvarselet.
– Vi har hatt god avkastning på fondet over flere år, og har råd til å dekke de to siste årenes underskudd, mener Ann Elisabeth Johansen.
En planlagt utstilling vil også skrinlegges, og dette vil spare inn penger.
Avtroppende direksjonsformann Inghild Karlsen ønsker ikke å kommentere økonomien.
– Det har vært nok splid allerede, og jeg ønsker at det nå skal være ro rundt huset når den nye direksjonen tar over.

Uklart om intendantstillingen
Foreløpig er det ikke satt av penger til en kunstfaglig stilling ved Kunstnernes Hus, sier Johansen til Klassekampen 18. juni. Ut fra statuttene skal ikke intendantstillingen nødvendigvis besettes av en person med en kunstfaglig bakgrunn – selv om det selvfølgelig ikke er noen ulempe, sier hun.
Hvis direksjonen velger å ansette en intendant i en ren administrativ rolle, blir det Johansen som får ansvaret for den kunstfaglige profilen.