Regjeringen lover 100 millioner til Stavanger

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 4/2003

Del: 

Regjeringen støtter Stavanger-regionens kandidatur som europeisk kulturby i 2008 og bidrar med et løfte om 100 millioner kroner dersom regionen vinner utnevnelsen.

Til sammenlikning mottok Bergen som europeisk kulturby i 2000 til sammen 38 millioner kroner fra staten. Støtten betyr at Stavanger i konkurranse med flere andre europeiske byer nå for fullt kan satse for å vinne kampen om den gjeve tittelen.
Valgerd Svarstad Haugland understreker på sin side at totalbudsjettet er på hele 300 millioner kroner og at staten altså garanterer 1/3 av dette totalbudsjettet.
Regjeringen støtter nå Stavangers kandidatur, hva med Oslo, som også er i ferd med å søke europeisk kulturbystatus i 2011?
– Dersom Stavanger får kulturbystatus er det mindre sjanse for at Oslo får det. Får Stavanger avslag, har Oslo en sjanse. Oslos søknad er ikke på vårt bord ennå. Den vil bli behandlet på samme måte som søknaden fra Stavanger, uten at jeg kan garantere for utfallet på nåværende tidspunkt.
Er det ikke litt betenkelig at Norge, som et ikke-EU-land, skal inngå i denne type arrangementer?
– Nei.
Hva kan Kultur-departementet bidra med for en god gjennomføring av et kulturbyår?
– Vi har tatt det viktigste grepet med å gå inn for søknaden og gi tilsagn om midler. Dessuten vil vi kunne være i tett dialog med Stavangerregionen i det videre arbeidet.