Dristig i utkanten av Oslo

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 4/2003

Del: 

Akershus Kunstnersenter ligger litt trist til i et veikryss i Lillestrøm. Den hvite trebygningen ser ved første øyekast temmelig ordinær ut. En blå plakett avslører at denne bygningen opprinnelig huset en skole og senere Lillestrøms politistasjon, uten at bygningen blir noe mer spennende av den grunn. Men når man kommer inn i galleriet blir man møtt av store og fine lokaler, og en dyktig stab lager utstillinger som kan konkurrere med det beste i hovedstaden. Galleriet ligger rett ved jernbanestasjonen i Lil

Utstillingslokaler
Galleriet flyttet inn i bygget i 1995, og har 160 kvadratmeter moderne lokaler over to etasjer til disposisjon. I hver etasje er det tre rom i ulik størrelse. Dette gjør Akershus Kunstnersenter til et fleksibelt galleri, og de ulike rommene frister til eksperimenter. Den gamle trebygningen tåler imidlertid ikke så godt tunge installasjoner.

Service
Staben på Akershus Kunstnersenter er hyggelig og kunnskapsrik, og har stor forståelse for kunstnerens arbeid. Kunstnerne monterer gjerne utstillingene selv, men staben er hjelpsom og engasjert. I perioder har galleriet hatt hjelp av en sivilarbeider som kan assistere ved montering. Åpningene kan få litt preg av familiefest, da det gjerne er kunstnerens venner og familie som møter opp. Men det er nok vin, og åpningene kan bli riktig trivelige.

Program
Staben på galleriet følger godt med på det som skjer i samtidskunsten, og har gode kontakter med det unge kunstmiljøet. Galleriet tør å vise vanskelig kunst og skiller seg med dette ut fra mange andre regionale gallerier. I høstsesongen vises kunsthåndverk, mens vårsesongen er satt av til billedkunst. Akershus Kunstnersenter har litt sære åpningstider, og er stengt både mandag og tirsdag. Det kan det være lurt å undersøke på forhånd hva som vises på galleriet, så man ikke uforberedt dumper inn på en brukskunstutstilling. Men også utstillingene av kunsthåndverk holder en høy standard, for de som er interessert i dette.

Pressedekning, salg
Utstillingene på Akershus Kunstnersenter får ikke mye oppmerksomhet i pressen, og det er sjelden hovedstadens kunstkritikere besøker utstillingene. Lotte Sandberg skal visstnok ha blitt observert på en utstilling, og det gjorde et uutslettelig inntrykk på staben. Romerrikes Blad er lojale, med intervjuer og forhåndsomtaler av utstillingene. Men lokalavisene mangler kompetanse på samtidskunst og en lokal amatørmaler kan få en dobbeltside, mens utstillinger på Akershus Kunstnersenter blir oversett. Som andre kunstnerstyrte gallerier selger heller ikke Akershus Kunstnersenter stort. Men Akershus Kunstnersenter har en egen avdeling for kunstnerisk utsmykking og er flinke til å formidle jobber og utsmykkingsoppdrag til sine kunstnere.

Konklusjon
Galleriet ligger kan hende for nært Oslo til at det utvikler et trofast lokalt publikum, samtidig som de mest blaserte i hovedstaden ikke setter sin fot utenfor bygrensen. Togturen på under 10 minutter kan være en hel ekspedisjon for den livstrette og mette hovedstadsbeboer. Akershus Kunstnersenter har hatt mange gode utstillinger som få har fått med seg. Dette er ikke bare negativt, for det innebærer at kunstnerne her kan jobbe i fred og ro, uten for mye press. Ofte våger kunstnerne litt mer på Akershus Kunstnersenter enn de ville gjort på gallerier i Oslo.