OCA satser på de etablerte

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 3/2003

Del: 

Office for Contemporary Art Norway (OCA) har nå tildelt sine International studio grants for 2003-04. Det er andre året OCA deler ut disse stipendene under eget navn. Tidligere ble gjesteatelierene, i henholdsvis Berlin og New York, utdelt som en del av Utenriksdepartementets kultursatsning.

Mens man i foregående år har hatt tradisjon for å gi stipendoppholdene til uetablerte kunstnere, har OCA i år valgt å satse sterkere på allerede etablerte. Stipendet ISCP New York går denne gang til billedkunstner Kjell Bjørgeengen som har drevet med fotobasert billedkunst siden 1969. Siden 1981 har han også jobbet med videokunst. Bjørgeengen er tildelt ni måneders opphold i New York. Samme varighet har stipendet til Künstlerhaus Bethanien i Berlin, som denne gang går til kunstnerduoen Synne Bull og Dragan Miletic. Duoen oppholder seg i San Fransisco og går under navnet Bull.Miletic. Dragan Miletic er forøvrig jugoslav. Til sammen har de to hatt 150 multimedia-utstillinger og visninger siden etableringen i 2000. Hovedandelen av disse utstillingene har foregått i utlandet.
Gjestestipendene var i utgangspunktet ment som et middel for å sende norske kunstnere til utlandet for å bygge nettverk. I år har man altså i stedet valgt å tildele stipendet til en delvis norsk kunstnerduo, som allerede er etablert i utlandet.
OCA deler i år også ut to kuratorstipend à 3 måneders opphold ved de samme institusjoner. New York-stipendet går til Tone Hansen, styreleder i UKS og redaktør av bladet Frottè. Til Berlin reiser Annette Kierulf. Hun er blant annet kurator for galleriet By The Way i Bergen, som hun har drevet siden 1999.

Tildelingsjuryen har foruten OCA-direktør Uta Meta Bauer bestått av Hans Hamid Rasmussen, Ellen Sæthre, Solveig Øvstebø og Søssa Jørgensen, samt Boris Kremer, representant for Künstlerhaus Bethanien og Dennis Elliot fra ISCP New York.