Prestisjestipender oppstykkes

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 2/2003

Del: 

Stipendene til Künstlerhaus Bethanien i Berlin og International Studio and Curatorial Program i New York skal fra i år deles mellom kunstnere og kuratorer.

Office for Contemporary Art Norway (OCA) deler ut stipender for opphold ved International Studio and Curatorial Program (ISCP) i New York og på Künstlerhaus Bethanien i Berlin. Tidligere kunne kunstnere søke om atelierplass for et helt år. Fra i år av, skal hvert av stipendene fordeles mellom en kunstner og en frilanskurator. Kunstneren vil kunne oppholde seg ved institusjonene i ni måneder og motta ca 112 500 kroner (15 390 EURO), mens kuratoren vil få et opphold på tre måneder og ca 37 500 kroner (5130 EURO).
– Dette er en husmannsaktig måte å tenke på, hevder Arne Nøst, formann for Norske Billedkunstnere (NBK). I følge Nøst trenger vi bedre rammebetingelser og et nytt tilbud for kuratorene i tillegg til stipendet til kunstnerne. I stedet velger OCA å bygge ned stipendet til kunstnerne for å lage et dårlig tilbud til kuratorene. Dette er en nedvurdering av begge gruppene. Nøst er bekymret for at dette vil kunne føre til en konflikt mellom kunstnerrollen og kuratorrollen, som vil kunne svekke dem begge. – Kuratorenes rolle må styrkes, men det må ikke skje på bekostning av kunstnerne. Innskrenkningen av de to viktige stipendene gir en svært dårlig signaleffekt ovenfor kunstnerne, sier Nøst.
Direktør for OCA, Ute Meta Bauer, forstår kritikken og beklager at tilbudet til kunstnerne blir svekket. Men med lite penger må man ta tøffe avgjørelser, sier Bauer. OCA ønsker å styrke hele den konteksten kunstnerne arbeider innenfor, og forsøker å skape nettverk og utveksling mellom de ulike aktørene i kunstfeltet. Mens kunstnere og kritikere er godt representert gjennom egne organisasjoner, er kuratorene fortsatt en svak institusjon i Norge. Ved å styrke kuratorenes rolle vil også hele kunstfeltet ville kunne styrkes, tror Bauer. ISCP i New York utvidet sitt program med et tilbud til kuratorene i fjor, mens Künstlerhaus Bethanien i Berlin arbeider for innføre et kuratorprogram til neste år. Uavhengige kuratorer vil derfor kunne få stort utbytte av et opphold ved de to institusjonene.
Bauer selv er utdannet som billedkunstner, men har også arbeidet som kurator, blant annet for fjorårets Documenta i Kassel. – I dag er det ikke lenger så klare skillelinjer mellom kunstnere og kuratorer, mener Bauer.
– Den nye ordningen tydeliggjør i hvilken retning OCA vil gå, og det er bare bra at det blir diskusjon om dette.