Et skritt nærmere Kunstklinikk

Av: Yngvild Færøy

Publisert:

Utgave: 2/2003

Del: 

Norske Billedkunstneres atelieraksjon har tatt en ny vending. Dagbladet kunne den 13. mars melde at Kulturdepartementet nå vil «legge til rette for» at billedkunstnere skal få disponere Kvinneklinikken på Gamle Rikshospitalet.

Kulturdepartementets tilrettelegging kommer etter lang og iherdig innsats fra NBKs styre. Men hva innebærer dette egentlig i praksis?
– Dette betyr at vi har fått en invitasjon til forhandlingsbordet sammen med Statsbygg som er utleier, forteller styremedlem i NBK, Mona K. Lalim. – Kulturdepartementet har først nå gitt konkrete signaler om at de ønsker at billedkunstnerne skal få leie bygningen. Vi har dermed fått et grunnlag for å forhandle fram en leieavtale med Statsbygg – og det er et stort framskritt.
Opprinnelig var bygningen øremerket for Høgskolen i Oslo, men de har trukket seg ut inntil videre.
NBK er nå igang med å etablere en stiftelse, som skal forhandle med Statsbygg om leie av aterlierer. Lalim er svært forsiktig i sine uttalelser, og vil ikke gi noe tidsperspektiv utover det. Hun vil heller ikke si noe om hvor stort omfang dette kan få. Ideen har skissert en flerbruksbygning med utstillingsrom, lyd- og filmstudioer og kafé i tillegg til atelierer; et slags norsk Künstlerhaus Bethanien som også skulle kunne romme gjesteatelierer. Den verneverdige bygningen skal være som skapt til atelierer med sikrede gulv og vareheiser, vask i hvert rom og gode lysforhold. Men det er ennå mange usikkerhetsfaktorer.
– Det er i første omgang snakk om en leietid på 3 år, så lenge har Høgskolen utsatt sine planer, sier Lalim.
Dette kan bety slutten for den mye omtalte atelierkrisa i Oslo sentrum, men Lalim understreker at NBK mener dette kan ha store ringvirkninger, og danne grunnlag for møte mellom statlig eiendom og billedkunstnere i resten av landet. Men først er det altså en leieavtale som skal i havn. Selv om Statsbygg nå er pålagt å forhandle med billedkunstnerne, gjenstår det å se om man kan bli enige om en pris som billedkunstnere kan leve med.