Djeveltrommen i Bugøyfjord

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 2/2003

Del: 

Tore Engen tegnet vinnerutkastet til et monument over den samiske kunstneren John Andreas Savio. Minnesmerket skal reises på Savios hjemsted Bugøyfjord. Men mange av stedets innbyggere er negative til planene. - Det ligner en djeveltromme, sier Hjørdis Nilsen fra Sør-Varanger Sameforening.

I Sør-Varanger ligger den lille bygden Bugøyfjord. For hundre år siden et viktig handelssted i Nord-Norge. Det var travle markedsplasser, og på det meste fem kafeer hvor man kunne høre norsk, finsk, russisk og samiske språk. Handelen gikk sørover langs norskekysten, østover til Russland og Finland, og også innover i landet, til de fjellsamiske områdene. I Bugøyfjord ble den samiske kunstneren John Andreas Savio født i 1902. På den engang travle handelsplassen finnes det i dag rundt femti husstander. De fleste innbyggerne i bygda er gamle og pensjonerte.
I 1997 går noen ildsjeler med tilknytning til Bugøyfjord sammen for å danne Saviokomiteen. Man ønsket å markere 100-årsdagen for Savios fødsel, men også å sette Bugøyfjord på kartet for å skape en større interesse for bygda. Savios barndomshjem, som siden 1963 har blitt oppbevart som en plankehaug hos Sør-Varanger Museum, skulle gjenreises.
I tilknytning til det gjenreiste Saviotunet, skulle det også reises et monument for å hedre minnet om kunstneren. Nordnorske Bildende Kunstnere og Samiske Kunstneres Forbund ble innkalt som rådgivere. I 1998 ble det utlyst en konkurranse for Savios minnesmerke i de tre nordligste fylkene. Det ble oppnevnt en jury på fem medlemmer: en representant fra hver av de to foreningene, og tre medlemmer oppnevnt av Saviokomiteen. Av disse var en landskapsarkitekt, en kunstner og en av bygdas innbyggere. Juryen valgte forslaget til Tore Engen fra Vega. En steinsirkel omslutter en høyreist y-formet steinstøtte. Det skal brukes stein fra stedet. Men snart er Bugøyfjord delt i to. Mange fra bygda ønsker ikke monumentet.

Sjamantromme
I 2002 blir det kalt sammen til et møte, og alle detaljer i prosjektet blir presentert i Savios hjembygd. Hjørdis Nilsen fra Sør-Varanger Sameforening blir talsmann for det mange føler: Steinsirkelen minner for mye om gamle hedenske symboler.
– Både form, fasong, 12 soltegn og hammer forteller hva det er. Det heter djeveltromme på norsk. Et slikt minnesmerke passer ikke for en kristen samisk kunstner, forteller Nilsen til avisen Finnmarken 2.9.02. I følge Tore Engen kan man godt lese en sjamantromme inn i verket, hvis man ønsker det. Selv hentet han inspirasjon til arbeidet fra steinsirkelformasjonene som finnes flere steder i Sør-Varanger.

Ekspertene kommer
Det blir innkalt til et nytt møte, og denne gangen inviteres også eksperter på samtidskunst og representanter for samiske politiske miljøer. Autoriteter som kunstneren Geir Tore Holm og Dagbladets kunstkritiker Harald Flor skal hjelpe til med å skape større forståelse for Tore Engens arbeid. De kritiske holder en lav profil på møtet, og Tore Engen kan fortelle at han aldri før har blitt servert så mye kaffe og kake som han ble av monumentmotstanderne. En spørreundersøkelse viser at et flertall i bygda nå ønsker seg minnesmerket. Men mindretallet, med mange viktige personligheter i bygda, har ikke latt seg overbevise.

Hvem var Savio?
For Hjørdis Nilsen, og andre fra bygda, fremsto Savio som en kristen kunstner som hadde bibel med seg når han reiste rundt. For andre var han en kunstner som var opptatt av, og brakte videre samiske tradisjoner. Tore Engen på sin side mener at prosjektet i og for seg har vært vellykket.
– Det har skapt diskusjon og engasjement, og mange har lest ulike ting inn i minnesmerket.
Engen håper også at utføringen av monumentet ikke skal drøye for lenge. – Går det for lang tid er jeg redd jeg ikke lenger vil synes det blir interessant å utføre prosjektet, sier han.
– Vi mangler bare 55 000 kroner for å gjennomføre det, forteller prosjektansvarlig Mette Iversen fra Saviokomiteen. – Hvis alt går etter planen setter vi spaden i jorden til våren.