Nyordning for utsmykkinger i Trondheim kommune

Av: Ingvill Henmo

Publisert:

Utgave: 1/2003

Del: 

Trondheim kommune prøver ut en ny ordning for kommunens utsmykkinger. Fleksibilitet og tidlig planlegging er stikkord for nyordningen.

Midlene til utsmykkinger er nå samlet i en pott, og beregnes på grunnlag av kommunens totale investeringsbudsjett. Tidligere ble utsmykkinger beregnet på grunnlag av en prosentsats av det enkelte byggs budsjett.
Kjersti Lerseth, rådgiver innen visuell kunst i kommunen og hjernen bak nyordningen, forteller om fordelene ved dette:
– Når midlene er samlet i en pott, kan de brukes mer fleksibelt enn det som er vanlig. I det øyeblikk kommunen legger planer for nye bygg eller anlegg, kan diskusjonen straks starte. Trenger vi kunst her? Hvordan skal det gjøres i forhold til arkitektur og kontekst? Man kan prioritere hvor man vil gå inn med utsmykking, og hvor man kan avstå fra det. Inntil 25 % av potten kan brukes på utsmykkingsprosjekter som ikke er knyttet til nyanlegg. Noe skal dessuten kunne brukes på eldre bygg, og i offentlige rom utendørs. Man kan se på byen som helhet.
I tilknytting til nyordningen er det opprettet en stilling som planlegger. Ulrika Wallin er ansatt i stillingen, og tiltrer 1. april i år. Utsmykkingsplanleggeren kan gå inn og gjøre overordnede vurderinger fra første stund, antyde størrelsesorden og prioritere i samråd med bestillerne. Hun skal også følge opp de kunstneriske konsulentene, og bistå med råd underveis i prosessen. Alt skal håndteres tverrfaglig innen kommunen, og rådmannen ved kommunaldirektøren for kultur har siste avgjørende myndighet.
– Ulrika Wallin har en god bakgrunn for denne jobben, forteller Lerseth. – Hun er bygningsingeniør, har svensk magistergrad i kunsthistorie, har ledet Pilotgalleriet i Trondheim og arbeidet som utstillingskoordinator. Hun har et bredt grunnlag for å gripe fatt i feltet, spesielt viktig er det at hun kjenner gangen i en byggeprosess.
Kjersti Lerseth forteller at hun har forberedt nyordningen i flere år. Ordningen som nå iverksettes er en ny modell. Om fem år skal den evalueres.
– Vi diskuterer blant annet en del med RSU om måten å bruke kunstneriske konsulenter på. Det er ikke sikkert det beste er å ha en mengde ulike konsulenter gående samtidig på de mange utsmykkingene.