Momentum utsatt til 2004

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 1/2003

Del: 

Momentum fikk allikevel ikke de nødvendige midlene fra statsbudsjettet 2003 for å gjennomføre samtidskunstfestivalen i mai. Momentum blir dermed utsatt i ett år.

Direktør Jørn Mortensen beklager på det sterkeste at Momentum nok en gang må utsettes, men understreker at ambisjonsnivået er like høyt som tidligere. – Årsaken til at Momentum ikke er nedlagt, er at vi har fått positive signaler fra kulturkomiteen på Stortinget. I Budsjettinnstillingen for 2003, anmoder flertallet av den nåværende kulturkomiteen at departementet sørger for tilstrekkelige tilskudd til Momentum neste år. Stortingets bevilgning på 500 000 kroner i år, er for å opprettholde kontinuiteten i planleggingen av festivalen. Vi tolker dette som at Stortinget ønsker at Momentum skal overleve. Når vi samtidig er bedt av departementet om å være tålmodige, så et det kanskje lurt å være det, sier direktør Jørn Mortensen.
– Utsettelsen har imidlertid fått konsekvenser for staben, og informasjonssjef Hilde Herming ble fra 1.januar 2003, permittert fra sin stilling på ubestemt tid. Også kuratorteamet fristilles en periode fremover, fortsetter han.
Momentum-staben har nedlagt et stort arbeid og var i rute for gjennomføring av Momentum i mai 2003. Blant annet har kuratorene Per Gunnar Tverrbakk og Caroline Corbetta reist i de nordiske landene i høst, og til sammen snakket med over 200 kunstnere. Utstillingskonseptet var så godt som klart, da den nedslående nyheten kom fra Stortinget i desember.
– Det er klart motivasjonen får en knekk, og frustrasjonen har vært stor, sier Mortensen. Men vi er alle enige om at arbeidet vi har investert i Momentum ikke er fånyttes, og at vi nå må se fremover mot 2004.
Mortensen forklarer videre at denne våren vil gå med til å arbeide for to ting; politisk strategi for å sikre finansiering av Momentum, og å få gjennomslag i fylkeskommunen for planen om samlokalisering av Momentum, Mølla Kunstskole, Østfold fylkesgalleri, Moss kunstforening og eventuelt Galleri F15 – helst i lokalene til Moss gamle bryggeri.
– Vi ønsker å skape en solid plattform for Momentum i fremtiden, med faste lokaler og en trygg økonomi. Slik vil vi kunne sikre at Momentum blir en fast nordisk samtidskunstfestival.
– Dersom Momentum mot formodning ikke blir tatt med i forslag til statsbudsjett som legges frem for Stortinget i oktober 2003, legger vi ned. Vi ønsker hverken å fire på ambisjonsnivået hva gjelder størrelse eller kvalitet. En mini-Momentum er utelukket, avslutter Jørn Mortensen.