Ny intendant ved Oslo Kunstforening

Av: Ingrid Toogood Hovland

Publisert:

Utgave: 1/2003

Del: 

Trude Gomnæs overtok som intendant etter Kirvil Haukelid ved Oslo Kunstforening i desember 2002. Hun påtar seg oppdraget på et tidspunkt hvor kunstforeningens økonomiske fremtidsutsikter er trange, men velger å se positivt på situasjonen.

– Selv om kunstforeningens økonomiske situasjon kunne vært bedre, ser jeg frem til å ta fatt på de oppgaver som venter. Vi har fått positive signaler fra Oslo kommune, som har satt ned et utvalg som spesielt skal konsentrere seg om vår og andre kulturinstitusjoners situasjon, og vi velger derfor å rette fokus mot kunstforeningens fremtid.
Gomnæs har utdannelse innen økonomi og kunsthistorie, og har tidligere jobbet to år som salgsansvarlig ved et privat galleri i København og som ansvarlig leder ved Akershus Kunstnersenter. Hun er ikke ukjent med stort omstillingsarbeid, siden hun tidligere har erfaring fra å flytte Akershus Kunstnersenter fra Strømmen til Lillestrøm. Gomnæs sier at det viktigste arbeidet for kunstforeningen er å finne ut hva den står for, hvilken identitet den skal ha og hva slags institutsjon kunstforeningen ønsker å fremstå som.
– Jeg ønsker å synliggjøre kunstforeningen ytterligere og få en mer samlende utstillingsprofil. Sammen med styret går vi nå gjennom hele virksomheten og forsøker å snu alle steiner. Man vil kunne se en endring allerede i januar.
Gomnæs sier at kunstforeningens hovedoppgave er å formidle samtidskunst, men at mangfoldet i dag er et annet enn på 1800-tallet. Det er derfor en større utfordring å drive kunstforeningen, og selve organisasjonsstrukturen innad må gjenspeile dette. Hun sier at det er en utfordring å ta fatt på en jobb hvor utstillingsplanen er lagt to år på forhånd, men gleder seg til de mange gode utstillingene som kommer.
Hvordan tror du et sterkere fokus på samtidskunst vil bli mottatt av kunstforeningens medlemmer? – Programmet for 2003 har allerede en sterk fokus på samtidskunst, så jeg tror ikke det blir den store forandringen for medlemmene. Som den eldste kunstforeningen i Norge, har vi først og fremst et ansvar som en profesjonell kunstformidlingsinstitusjon. Vi må bli mer bevisst våre oppgaver overfor kunstnere, medlemmer og publikum, og stå som en klar aktør i Oslo by.