Uklart om direktører

Av: Ika Kaminka

Publisert:

Utgave: 1/2003

Del: 

Vil direktørene i det store nasjonalmuseet sitte på åremål, eller på kontrakter uten tidsbegrensning? Per Bjarne Boym, direktør ved Museet for samtidskunst, har allerede fått forlenget sin kontrakt i forbindelse med planlegging av Nasjonalmuseet. Hva som vil skje med hans, og de andre direktørenes ansettelsesvilkår, er foreløpig uklart.

Da Stortinget 13. desember i fjor vedtok å etablere Nasjonalmuseet for kunst «fra den dato Kultur- og kirkedepartementet fastsetter», ble det også vedtatt at Nasjonalmuseet vil få status som en stiftelse, der de fire nåværende museene vil inngå som avdelinger. Et av mange ubesvarte spørsmål i forbindelse med overgangen fra statlige institusjoner til privat stiftelse, er hva som vil skje med de nåværende direktørstillingene. Det eneste som synes klart er at de fire vil beholde sine direktørtitler.
– Alle nåværende direktører vil få tilbud om å gå inn som direktører for den institusjonen de i dag driver, svarer styreformann Christian Bjelland på spørsmål fra Billedkunst. Han antar også at man vil fortsette tankegangen med åremålsstillinger for direktørene, da avdelingene, selv innenfor det sammenslåtte museet, vil være å regne for autonome virksomheter.
Tre av direktørene, Per Bjarne Boym ved Museet for samtidskunst, Anniken Thue ved Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseets direktør Martin Biehl, er i dag ansatt på åremål. Den fjerde, Ulf Grønvold ved Norsk arkitekturmuseum, har fast ansettelse. Dersom man forsøker å samkjøre ansettelsesvilkårene for de fire avdelingsdirektørene, blir det spennende å følge med hvordan styret velger å gjøre dette: Enten det nå gjelder å fravriste en statlig ansatt museumsdirektør hans livstidsansettelse, eller å omgjøre tre åremålsansettelser til faste stillinger. Direktør Per Bjarne Boym, hvis åremål gikk ut i fjor, fikk i følge avdelingsdirektør Alf Modvar ved Kultur- og kirkedepartementet, allerede i høst forlenget sin ansettelse «inntil det nye nasjonalmuseet er et faktum.»