Suksess på Museet for samtidskunst

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 1/2003

Del: 

Samtidsmuseet seiler i medvind og triumferer på besøkstoppen for landets samtidskunstmuseer. Lørdag 10. januar åpnet museet sesongen med fire nye egenproduserte utstillinger, og over 1000 fornøyde mennesker var møtt frem.

Samtidsmuseet har hatt et jevnt høyt besøkstall de siste årene og i år topper museet besøksstatistikken for samtidskunstmuseene i landet. I 2000 var 74 518 personer innom museet, mot 69 156 i 2001. Dette var en nedgang på 7,2 %. Derimot hadde museet en økning på 4,1 % i 2002 med til sammen 71 989 besøkende. Per Maning og Louise Bourgeoises utstillinger var fjorårets best besøkte på museet.
Per Bjarne Boym mener årsaken til at Samtidsmuseet har hatt et jevnt høyt besøkstall de siste årene, skyldes museets faglige profil samt at utstillingene er godt gjennomarbeidet. – Vi frir ikke til publikum med å lage lettvinte løsninger á la utstillingen Absolutt Vodka på Henie-Onstad Kunstsenter. Utstillingene våre er jevnt over godt besøkt. Vi oppfatter derfor at besøkstallet reflekterer både en interesse for utstillingene våre og for samtidskunst generelt.

Mot og dristighet i staben
De siste årene har det vært utskiftninger i staben og kuratorene blir stadig mer synlige.
Synergieffektene synes å gi avkastning både for museet og for publikum, stemmer dette?
– Vi forsøker å holde en høy faglig profil, med både mangfold og kvalitet på utstillingene våre. En del av museets fornying har vært å utvikle staben, som nå består av en gruppe personer med høy faglig integritet, men med ulik bakgrunn og kompetansegrunnlag. Mot og dristighet er egenskaper i staben som også gjenspeiles i utstillingene våre. Slik blir vi også et mer spennende museum.
Har museet et større publikumspotensiale?
– Med nytt museumsbygg og med bedre økonomi vil vi kunne planlegge utstillingene våre mer langsiktig og således nå et mye større publikum.
Hva er samtidsmuseet nye målsettinger?
– Som en del av museets fornyelsesprosess arbeider vi nå med å få en god start i det nye nasjonale museet. Å være en del av det nasjonale museet gjør at vi selv kan være med å skape de rammer som gjør at vi kan få ett større gjennomslag hos publikum. Dette preger oss for tiden, avslutter en fornøyd Per Bjarne Boym.