Oslo Open gjenoppstår

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

Oslo Open-suksessen gjentas i mai 2003, med noen små forandringer. Denne gangen vil evenementet foregå over to uker, ikke tre som forrige gang, og fokuset vil ligge på atelierer innenfor ringvei 3. Dette er av praktiske grunner.

Styreleder for Oslo Open, Trude Iversen, sier at styret på syv representanter har jobbet med å finne en egnet prosjektleder. Valget har nå falt på Marianne Heier, som allerede startet sitt arbeid 1. november.
Iversen forteller videre:
– Vi har valgt en litt annen løsning for Oslo Open 2003. Prosjektrommene vil blant annet bestå av kuraterte utstillinger der vi ønsker å slippe til unge kunsthistorikere. Når det gjelder rent praktiske endringer, ønsker vi å effektivisere busstilbudet slik at vi unngår tomme busser - dette var et problem forrige gang.
Oslo Open vil bli arrangert samtidig med Momentumfestivalen. Vil Oslo Open i fremtiden bli en del av denne festivalen?
– Det vil jeg ikke spekulere i, men vi ønsker et samarbeid. Oslo Open-festen er lagt til dagen etter Momentum-festen, slik at publikum kan få med seg begge deler.
Hvordan finansieres gildet?
– Vi har mottatt 100 000 kroner fra Oslo kommune og er for øvrig avhengig av penger fra Norsk kulturråd.
Kunstnere og kunstelskere kan dermed glede seg til nok et Oslo Open i 2003.

Besøk Oslo Open på internett: www.osloopen.no