Siste nettprosjekt på kunst.no

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

Kunstnett Norge (kunst.no) presenterer fra 15. november til 31. desember prosjektet «blurB. Man Corridor Translated». «Utstillingen» blir det siste nettkunst-prosjektet på Kunstnett Norge.

Når redaktør Erik Hesby nå fratrer, kan han se tilbake på 25 nettkunstarbeider presentert på sidene siden starten i 1999. Kunst.no var også presentert under utstillingen «Å bygge en samling» ved Museet for Samtidskunst i 2001. Kunstnett Norge overtas nå av ABM-Utvikling. ABM står for Arkiv, Bibliotek og Museum og er et prosjekt som ligger under kulturdepartementet. Erik Hesby forteller:
– Hva som skjer videre med sidene er litt uklart. Vi diskuterer for tiden med flere parter. Men det er et mål for meg og de som har jobbet med kunstnett Norge at kunstnertjenestene vi har tilbudt fortsetter og blir videreutviklet. Jeg håper på en god løsning av dette.
Hva skjer med de kunstprosjektene som tidligere har vært presentert på kunst.no?
– Museet for samtidskunst har tatt seg av disse og har det fulle bevaringsansvar for prosjektene.
Hva vil du gjøre fremover?
– Jeg slutter nå for kunstnett Norge, men jeg stiller opp som frilanser for de som trenger meg. Utover dette har jeg etablert et firma ved navn help-desk.no som skal drive kursing, veiledning og brukerstøtte for kunstnere som ønsker å jobbe med digitale media.