Bjarne Melgaard på salg?

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

28. oktober i år ble Bjarne Melgaards skulpturer Dwarf I og Dwarf II solgt av Blomqvist Kunsthandel. Nå tilbyr også selskapet Formuesforvaltning en «Melgaard-pakke» med avstøpninger av ti bronseskulpturer. Disse kommersielle fremstøtene skjer alle mot Melgaards vilje.

Dwarf I og Dwarf II inngår i en installasjon med opptil 2000 objekter, og er fra kunstnerens gjennombruddsutstilling i Gent, 1996. «Melgaard-pakken» består av avstøpninger av skulpturer fra tre forskjellige installasjoner. Fire skulpturer inngikk i en installasjon på Galleri Riis i Oslo i 1995, tre er fra utstillingen på Stedelijk Museum i Amsterdam i 1997, og to er fra en gruppeutstilling på Arken utenfor Kjøbenhavn. Alle arbeidene er fra samlingen til forretningsmannen Øystein Nordang, som i en periode var sponsor og mesén for Melgaard. Selv mener Melgaard at objektene ikke kan selges enkeltvis, da de var ment å inngå i større installasjoner.
– Det må da være i strid med åndsverkloven å plukke fra hverandre mine installasjoner og selge enkeltdeler videre, kommenterte Melgaard til Dagens Næringsliv.
Nordang derimot, mener å ha retten på sin side. – Det er ikke uvanlig å selge deler av installasjoner som enkeltverk. Nordang mener også at Melgaard hadde skrevet under på en avtale som gav Nordang rett til å selge 6 avstøpninger av skulpturene i hans eie, og det er denne avtalen som er grunnlaget for «Melgaard-pakkene».
Disse salgene har en juridisk og økonomisk side, men også estetisk beveger en seg inn i et vanskelig terreng. Olga Schmedling ved Kunsthistorisk institutt, Universitetet i Oslo, mener at salgene er beklagelige, for – Melgaards univers er ikke noe stykkprisunivers. Samtidig påpeker hun at Melgaard også har arbeider som kan stå alene på mediumsspesifikke betingelser. Hos Melgaard vil en altså finne hele spekteret av arbeider. I enkelte sammenhenger kan det være forsvarlig å skille ut deler fra installasjonene, mens andre verk gis betydning og vekt utfra den sammenhengen de er plassert i.
– I bunn og grunn er det kunstnerens hensikt som bestemmer delenes betydning, hevder Schmedling. Om juristene er enige er en annen sak. Saken blir ikke forfulgt videre juridisk, men de kunstneriske innvendingene har nok blitt lagt merke til av markedet. Dwarf I og Dwarf II ble forhåndsvurdert til nærmere én million per stykk, men ble til slutt solgt for til sammen 260 000 kroner.