Penger som rekker lenger?

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

Fra 2003 vil Norsk Kulturråd avsette omkring én million kroner årlig, til anskaffelse av produksjonsutstyr til bruk i billedkunstneres, kunsthåndverkeres og fotografers fellesverksteder. Denne nyordningen vil i hovedsak erstatte dagens utstyrsstøtteordning, som Norsk Kulturråd tildeler kunstnere enkeltvis. Utstyrsstøtten er ment å delfinansiere produksjonsutstyr i organiserte fellesverksteder, og Kulturrådet vil særlig prioritere verksteder som skal fungere som møtesteder for faglig utveksling.

Den opprinnelige utstyrsstøtten ble opprettet i 1968 for billedhuggerne, som ofte arbeidet med kostbart produksjonsutstyr. Senere ble støtten utvidet til å gjelde alle former for kunstneriske uttrykk, innenfor billedkunsten. I dag er det mange som søker om støtte til anskaffelse av elektronisk utstyr som PC og videokamera. Støtteordningen ble endret etter initiativ fra Kulturrådetets faglige utvalg for billedkunst, hvor Per Kvist er formann. – Ved å gå fra en individuell ordning til en kollektiv ordning, ønsker vi å få en bedre utnyttelse av midlene, forklarer Kvist. Felleseie i et atelierfellesskap vil gi flere kunstnere tilgang til produksjonsutstyret. Samtidig håper utvalget at det kan genereres sosial energi, og at alternative offenligheter vil styrkes ved at kunstnere finner sammen i felles verksteder. Men det vil fortsatt være mulig for den enkelte kunstner å motta uttstyrsstøtte. Den opprinnelige støtten bestod samlet av 1,35 millioner kroner. Av denne summen skal nå én million deles ut til fellesverksteder. De resterende 350. 000 kan deles ut til enkelte kunstnere, når behovet for utstyr inngår som del av et større kunstnerisk prosjekt. Tone Hansen fra Unge Kunstneres Samfund, UKS, er positiv til den nye ordningen. Hun oppfatter vedtaket som et spark til Oslo kommune, som har gjort lite for å skape gode forhold for atelierfellesskap i byen. Hun råder kunstnere til å gå sammen og danne stiftelser, slik at man unngår konflikter om eindomsretten til utstyret.