OCAs internasjonale studioprogram i fare

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

– At verdens rikeste land ikke har råd til å avsette midler til internasjonal utveksling av kunstnere og kuratorer, er pinlig. Dette sier styreleder i Office for Contemporary Art (OCA), Tom Remlov.

Kuratoren Christiane Erharter er allerede ansatt for å drive studioprogrammet, husleien for atelierene er betalt siden 2001 og OCA har inngått i en samarbeidsavtale med Norsk kulturråd, som vil bidra med 1.8 millioner til å finansiere nødvendig oppussing av atelierene. Imidlertid mangler det viktigste; midler til å fylle atelierene med kunstnere.
Fredag 15. november møtte OCAs styreleder Tom Remlov og direktør Ute Meta Bauer Stortingets kulturkomité, for å drøfte stiftelsens økonomi. Bakgrunnen for møtet var at OCA er oppført med en støtte på 6.1 millioner kroner i forslag til nytt statsbudsjett. Stiftelsen hadde søkt om 9.7 millioner. – Dette er en svært beklagelig situasjon for det kulturpolitiske Norge. Da vi headhuntet stjernekurator og professor Ute Meta Bauer til jobben som direktør for OCA, hadde vi grunn til å regne med et samlet tilskudd på 10 millioner kroner for 2003. Dette er det vi trenger for å gjennomføre mandatet vårt på en forsvarlig måte, forklarer Tom Remlov.
OCAs oppgave er å gjøre norsk kunst synlig i verden, koordinere all offisiell norsk deltakelse på internasjonale biennaler, sende norske kunstnere på utvekslingsprogram til utlandet og å få utenlandske kunstnere og kuratorer på gjesteprogram til Norge.
– I dagens kulturpolitiske klima virker det utopisk å håpe på en påplussing på 3.6 millioner kroner til OCAs budsjett. Vi bad derfor om 1.5 millioner kroner i tillegg, for å muliggjøre det internasjonale studioprogrammet og å sikre allerede investerte midler. Vi fikk ingen løfter fra Kulturkomiteen. Dersom denne påplussingen ikke kommer, er det store sjanser for at ideen om internasjonale gjesteatelier på Kunstnerenes Hus må legges på is. Alternativet er å omdisponere de eksisterende midlene, slik at det internasjonale programmet blir gjennomført. Dette vil igjen gå på bekostning av andre viktige oppgaver. Med det budsjettet som nå er foreslått, er en formålsrettet drift umulig, sier Tom Remlov.