Skandinavisk Forening i Roma må flytte

Av: Anne Marie Komissar

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

Husleieavtalen for Skandinavisk Forening i Roma går ut 31. Januar. Det ser da ut til å være definitivt slutt på den tradisjonsrike foreningens tilværelse i Trastevere. Eieren ønsker å selge eiendommen for 18 millioner, et beløp som langt overskrider hva foreningen kan skaffe til veie.

Det anses som absolutt utelukket at de nordiske landene samlet kan bidra med det nevnte millionbeløpet, og sponsorer har så langt heller ikke vist interesse for prosjektet. I sin tid som kulturminister, fikk Ellen Horn øremerket én million kroner til kjøp av huset, og et dansk fond bidrar med 300 000 kroner. Danske, svenske og finske myndigheter avventer stadig situasjonen. I de nærmeste ukene vil det bli besluttet om foreningen skal flytte temporært, eller stoppe virksomheten til et egnet sted er funnet. Styret ser realistisk på situasjonen, og er i ferd med de praktiske forberedelsene for flytting av boksamling og møbler til et lager.
Norges ambassadør i Roma, Eva Bugge, forteller at styret fortløpende har arbeidet for å finne et alternativt sted i Roma for foreningen, men at det hittil ikke har lykkes. Blant annet har flere steder utenfor byen vært seriøst vurdert. Et viktig poeng nå er å sørge for at Nordisk Ministerråd, som finansierer driften av kollegiet, opprettholder budsjettposten i det tomrom som sannsynligvis oppstår mellom fraflytting og innflytting i noe nytt.
Intendant i Skandinavisk Forening, Brita Carlens, er på sin side stadig optimist med hensyn til å redde foreningen, men hun er innstilt på at flytting nå er en realitet. Hun påpeker faren som ligger i at virksomheten opphører, fordi det da blir besværlig å komme i gang igjen, og risikoen er reell for at foreningen nedlegges. Et flertall av kunstnerne som har engasjert seg i kollegiets fremtid mener det er avgjørende at adressen er idylliske Trastevere, mens andre igjen hevder at flyttingen kan gi mulighet for å finne et sted med langt bedre arbeidsforhold.
Ifølge ambassadør Eva Bugge, vil styret nå gå inn for å engasjere en person med kulturbakgrunn og interesse for prosjektet, til å drive markedsføring og lobbying for foreningens fortsatte eksistens. Hun mener også at det nordiske kunstlivet og kunstnerorganisasjonene må engasjere seg sterkere i saken, skal det være håp om at Nordisk Ministerråd fortsatt vil finansiere driften.