Utgivelser på egne forlag

Av: Mari Aarre

Publisert:

Utgave: 7/2002

Del: 

I Norge er det i dag registrert 90 forlag. 10 prosent av disse står for 90 prosent av landets utgivelser. Årsaken til det store antall forlag, er at de aller fleste forlagene bare gir ut én bok. Forlagene opprettes gjerne for å publisere bokprosjekter de store forlagene avviser. En løsning er da å selv stå ansvarlig for produksjon og distribusjon. Det er dette som kalles å gi ut «på eget forlag».

Disse enboksforlagene utgir ofte kunstbøker. I den grad de etablerte forlagene gir ut kunstbøker, er det som regel anerkjente og vel etablerte kunstnere som presenteres. Tilsvarende vil «eget forlag»-produksjonene ofte innbefatte unge kunstnere og eksperimentelle prosjekter. I 2002 har disse utgivelsene vært mange og varierte. Her er noen eksempler:
Johan Urban Bergquist har i år gitt ut Paradise Found – Illustrations to a Manuscript Lost. Dette er en samling av 54 illustrasjonsbilder, som sammenstilles med et tilsvarende antall tekster. Tekstene fremstår som ikonografiske beskrivelser av bildenes konvensjonelle innhold. Boken blir slik både en billedlig og en tekstlig skildring av noe visuelt.
I Ane Hjort Guttus bok Modernistisk reise, er også samspill mellom bilde og tekst det sentrale. Guttus fotografier viser ulike former for landskap; fra uberørt natur, til konstruert drabantby. Bildene og tekstene problematiserer det moderne menneskets plass i naturens uberørthet og de menneskeskapte strukturer.
I boken No! Festning Europa behandler billedkunstner Anne-Britt Rage den fremvoksende høyreekstremismen i Europa. I boken har politiske forskere, skribenter, aktivister og menneskerettighetsarbeidere fra flere land bidratt med politiske essay som belyser den pågående dreiningen. Boken er illustrert med politisk relaterte kunstverk, blant annet av performancekunstner Liv Reidun Brakstad. Boken er gitt ut i samarbeid med kunstner- og kritikerorganisasjonen Espai 22a. I boken Selected Proposals 1995-2005, presenterer Terje Nicolaisen en samling skisser til kunstprosjekter. Prosjekter som ikke er realisert – og som kanskje heller ikke skal eller kan realiseres. Her er det den kunstneriske idé fremfor den praktiske gjennomføringen som vektlegges. Boken understreker samtidig skissens selvstendige verdi. Hvert prosjekt er presentert gjennom en tekst og en tilhørende illustrasjonstegning.
Dette er fire eksempler på bøker som i ulik grad problematiserer kunstboken som sjanger. Bøkene omhandler og presenterer en kunstner og dennes prosjekt, men tenderer også til å være kunstprosjekter i seg selv. Dette understrekes ytterligere ved at bøkene gis ut på egne forlag – noe som jo gir større fristillelse i forhold til formspråk og innhold.
Mens en kunstbok fra forleggerens side må kunne basere seg på et salg på 2-5000 eksemplarer, trykkes kunstbøker på egne forlag vanligvis i et opplag på mellom 2-500. Det tilsvarer til sammenligning det gjennomsnittlige salget av en norsk lyrikksamling.