Momentum 2003 i fare

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Momentums direktør, Jørn Mortensen frykter at gjennomføringen av Momentum 2003 står i fare. Bevilgningene til samtidskunstfestivalen i Moss var langt ifra som forventet i regjeringens forslag til statbudsjett.

– Vi søkte om 4 millioner men fikk kun bevilget 500 000 kroner i regjeringens budsjettforslag. I fjorårets reviderte budsjett ble vi bevilget tilsvarende beløp, og vi tolket naturligvis dette som et statlig klarsignal på gjennomføringen av Momentum 2003. Det er klart vi er skuffet! – Uten en forsvarlig økonomi står Momentum 2003 i fare. Nå må vi i fellesskap med kommunen og fylket tenke nytt, og finne kreative løsninger.
For mens det lokale næringslivet fortsatt sitter på gjerdet etter å ha vært med å dekke store underskudd på de to foregående Momentum-arrangementene, er kommunen og fylket imidlertid fortsatt entusiaster.
Foruten gjennomføringen av Momentum 2003, arbeider Mortensen med å utvikle faste utstillingslokaler med infrastruktur for Momentum i lokalene til gamle Moss bryggeri. Han ser for seg at bygget på 2500 m2 kan bli et av Norges mest fleksible og dynamiske utstillingsrom, hvor også byens gallerier kan samlokaliseres. Arkitektbyrået Snøhetta skal utvikle lokalene dersom planene realiseres.
– De foregående arrangørene har brukt enorme summer på å bygge opp midlertidige utstillingshaller, som ved endt utstilling er blitt dumpet på søppeldynga. Vi mener oppbyggingen av en fast utstillingshall vil være av stor økonomisk betydning og ikke minst lette det administrative arbeidet for Momentum-arrangementene i årene som kommer. Samtidig vil kulturaktivitetene i byen bli samlet på ett sted, noe som både er publikumsvennlig og økonomisk, med tanke på at vi alle slåss om de samme offentlige midlene. I ett samlokaliseringsprosjekt vil vi kunne trekke veksler på hverandre, dele felles økonomiske byrder og ikke minst sette Moss by på kulturkartet, avslutter Jørn Mortensen – som mener at stayerevne vil betale seg.