• Camilla Eeg, avtroppende daglig leder i Oslo Kunsthall.

Oslo Kunsthall nedlegges – og gjenoppstår

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Fra 1. november legger Oslo Kunsthall ned sin virksomhet i den form den har i dag. Årsaken er et manglende økonomisk grunnlag, og verken Oslo kommune eller staten prioriterer støtte til videre drift. Dermed ser det ut til at Oslo mister et viktig utstillingssted for ung samtidskunst. I dragsuget forsvinner samtidig et viktig kunstfaglig forum og et sosialt samlingssted.

– Oslo Kunsthall har siden oppstarten i 1999, overlevd fordi vi har vært et satsningsområde for Norsk Kulturråd, blant annet gjennom støtteordningen «Rom for Kunst». Denne ordningen er nå avsluttet, og den var uansett bare ment å fungere som etableringsstøtte i oppstartsfasen – og ikke som regulær driftsstøtte, sier daglig leder i Oslo Kunsthall, Camilla Eeg. – Oslo Kommune og Norge 2005 har også vært inne med finansiering i hele perioden, men med beløp som langt fra rekker til å dekke utgiftene til stedets daglige drift.
– Da vi fikk beskjed i juni om at også støtten fra Norge 2005 ville opphøre grunnet store kutt fra staten, forstod vi at det virkelig brant under føttene våre. Samtidig som vi søkte Oslo kommune om 175 000 kroner i ekstraordinære bevilgninger, inviterte vi derfor Kulturkomiteen på lunsj hos oss i Bjørvika – i håp om å skape forståelse for at Oslo Kunsthall fortsatt har en eksistensberettigelse. Denne summen ville reddet driften frem til jul. Dessverre fikk vi bare 50 000 kr fra kulturbyråden. Dette betyr av vi fra 1. november må legge ned driften i den formen den har i dag.
Camilla Eeg ble formelt ansatt som daglig leder i Oslo Kunsthall i mars, og var vel vitende om at det stod dårlig til økonomisk.
– Jeg satset likevel alt på å klare å redde Kunsthallen fra nedleggelse, noe som har vist seg å være en tøffere jobb enn forventet.
Det daværende styret bestående av Bo Christer Wallström, Sonja Wiik, Ina Blom og Gary Bates, trakk seg imidlertid fra styrevervene da Eeg kom inn som daglig leder.
– Jeg valgte å oppfatte dette som en tillitserklæring som ga meg full handlefrihet i jobben. Jeg konstituerte selv et midlertidig styre bestående av Tove Bratten, Martin Biehl og Craig Dykers. Disse personene har alle bred erfaring både med økonomi og statlig og kommunalt byråkrati, noe jeg betraktet som viktig kompetanse for et styre.
– Konsekvensen av at det ikke synes å være politisk vilje verken på kommunalt eller statlig nivå for at Oslo Kunsthall skal opprettholdes i sin nåværende form, med utstillingslokaler og daglig drift, har gjort at vi har måttet tenke nytt.
Det midlertidige styret går av 1. november, og en ny, slagkraftig styringsgruppe vil tiltre. Det nye styret består av styreleder Per Gunnar Tverbakk, nestleder Camilla Eeg, og styremedlemmene Jonas Ekeberg, Eivind Furnesvik og Andrea Kroksnes. Teamet vil arbeide langsiktig med Kunsthallens fremtid og vil operere inntil videre på prosjektbasis – og uten fast utstillingssted.
– Det er likevel med stor vemodighet Oslo Kunsthall står uten kunsthall og daglig drift, avslutter avtroppende daglig leder i Oslo Kunsthall, Camilla Eeg.