Søssa Jørgensen ut av Oslo Kunsthall

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Kurator ved Oslo Kunsthall, Søssa Jørgen, fratrådte sin stilling 1. oktober. Årsaken var Kunsthallens økonomiske situasjon.

– Foruten å jobbe med utstillingsprogrammet, har jeg vært svært opptatt av at Oslo Kunsthall skulle ha en sosial profil, og at den skulle fungere som et møtested for fagfolk og publikum. Dette har vært et reelt behov i Oslos kunstliv. Nettverksbyggingen har vært et annet viktig poeng for meg. I den forbindelse har jeg reist en god del, og som en naturlig konsekvens har vi tatt imot mye besøk fra gallerister, kuratorer og museumsfolk fra utlandet, som vi har presentert for norske kunstnere, sier Søssa Jørgensen.
Hun tar situasjonen som har oppstått med fatning.
– Uten midler til å betale, kan man heller ikke ha ansatte, sier hun.