Ikke imponert over Oslo Kunsthall

Av: Siri Hermansen

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Billedkunst har snakket med direktør i Norsk Kulturråd, Ole Jacob Bull, angående nedleggelsen av Oslo Kunsthall.

Hva er din kommentar til at Oslo Kunsthall nå må nedlegge utstillingshallen og den daglige driften?
Norsk Kulturråd har bidratt til driften med til sammen 1,5 millioner kroner. Gjennom hele perioden har også Norge 2005 og Oslo kommune vært inne med store beløp. Jeg er skuffet over at Kunsthallen ikke har fått mer ut av pengene. Oslo Kunsthall skulle bygge på et mobilt konsept, være et fleksibelt utstillingssted, en motvekt mot de «langsomme» institusjonene.
Mener du at Oslo Kunsthall er «hypet» opp?
– Oslo Kunsthall har ikke svart til forventningen slik vi ble presentert visjonene da vi ga den første bevilgningen. Det er likevel trist at de så kort tid etter flyttingen til Bjørvika må legge ned.
Norsk Kulturråd gir støtte til etablering av nye prosjekter og bidrar i sterk grad med å få utstillingssteder som Oslo Kunsthall opp å gå. Ser du et problem i at departementet eller kommunen ikke tar det nødvendige økonomiske driftsansvaret når dere trekker dere ut?
– Slik jeg ser det, må fylket og kommunene vurdere driftssøknader fra denne typen institusjoner selv. Det er viktig å huske at dersom man ønsker å være et prosjekt, er det ikke meningen at man skal vare evig. Når Oslo Kunsthall nedlegges vil nye initiativ dukke opp som vil kunne få støtte av Norsk Kulturråd. For øvrig må nok kunstlivet være oppmerksomme på at det offentlige ikke vil kunne gi tilstrekklig finansiering i årene som kommer. Samarbeid med andre finansieringskilder må trekkes sterkere inn i fremtiden, enn i dag.