Nytt stipend slår uheldig ut

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Etableringsstipendet, den nye varianten av kunstfagstipendet, forskjellsbehandler kunststudenter. De som studerer i utlandet, og en liten gruppe studenter som gikk ut fra institusjoner i Norge mellom 1998-2001 faller utenfor ordningen. Unge Kunstneres Samfund (UKS) reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen av store grupper kunststudenter.

Etableringsstipendet tildeles i etterkant av fullført utdannelse. Totalt 66,6% av lånebeløpet fra Lånekassen kan omgjøres til stipend. Dersom studentene ikke fullfører utdannelsen, eller om utdannelsen av en annen grunn ikke regnes som fullført innen normert studietid, vil 15% av studielånet unntas fra stipendordningen. Dette kalles konverteringsordningen og inngår i den såkalte kvalitetsreformen for høyere utdannelse i Norge. Målet er en mer målrettet, kortere og mer effektiv utdannelse. Ordningen planlegges innført 1. november 2002.
Studenter ved kunsthøgskolene kan selv velge om de vil bruke etableringsstipendet til etablering, eller til nedbetaling av studielånet. En fireårig utdanning gir eksempelvis et stipend på 85 120 kroner. Den totale lånebyrden blir den samme som den var før kunstfagstipendet ble fjernet. Etableringsstipendet er planlagt administrert og utbetalt via Statens Kunstnerstipend.
Det er til dels store mangler ved det nye stipendet. Etableringsstipendet vil kun gjelde for de studenter som har studert ved norske kunsthøgskoler. Stipendordningen omfatter altså ikke studenter som velger å studere i utlandet. Samtidig har regjeringen som mål å bedre mulighetene for nordmenn som ønsker å utdanne seg utenlands. Det virker dermed som om denne avgrensningen strider mot regjeringens egne målsetninger. Kunststudenter som var igang med utdannelsen og fullførte studiet i perioden 1998-2001 vil heller ikke få et etableringsstipend i etterkant. Det er dermed en stor gruppe studenter som faller mellom alle stoler.
UKS er redd for at de kunstfaglige utenlandsstudentene også vil falle utenfor konverteringsordningen og dermed rammes hardt i forhold til alle andre norske studenter – noe som vil oppfattes som en straff for de som velger å ta sin kunstutdannelse i utlandet.
UKS, med Marianne Heier i spissen, jobber i disse dager med Kultur- og kirkedepartementet, for en mer rettferdig ordning overfor de som faller utenfor ordningen. Med seg har de også ANSA (Assosiation of Norwegian Students Abroad). UKS har også en diskusjon gående med de norske kunsthøgskolene samt NSU (Norsk Student Union), om et felles opprop i forhold til departementet.