Ingen kick-start for Nasjonalmuseet for kunst

Av: Anita Rebolledo

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Torsdag 3. oktober presenterte Kultur– og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland departementets forslag til statsbudsjett. Nasjonalmuseet for kunst fikk 6.156.000 kroner. De fem direktørene som leder institusjonene som skal inngå i Nasjonalmuseet for kunst, må ha følt seg ganske snytt.

Interimsstyrets estimat var 25 – 30 millioner mer per år enn det de fem museene har til sammen per i dag, pluss ekstrabevilgninger til økt husleie og økte investeringer til informasjons– og kommunikasjonsteknologi. – Jeg er klar over at de vil ha mer penger, jeg synes ikke dette budsjettet er godt nok, sier Valgerd Svarstad Haugland når jeg konfronterer henne med tallenes sørgelige tale.
– Jeg har ingen Sareptas krukke, dessverre! De seks millionene skal brukes til videre planlegging.
Haugland er opptatt av at prosjektet må bruke den tiden som trengs, slik at resultatet blir bra.
– Vi snakker om en trinnvis etablering av den nye institusjonen. Det første som må skje er at vi får oversikt over samlet behov for lokaler. Nybygg har foreløpig ingen prioritet. Prosessen må ikke gjøres avhengig av nybygg fra starten, presiserer hun. – Det nye museet kan leie eller kjøpe lokaler i nærheten av Tullinløkka.
Kultur– og kirkedepartementet har i lengre tid samarbeidet med Entra Eiendom AS. Det er særlig snakk om frigjøring av bygningene i Kristian Augusts gate. Hit ønsker statsråden å flytte det nye museets administrative og tekniske funksjoner, samt fellesfunksjoner innen teknisk konservering, foto, bibliotek og arkiv. Også magasinplass kan skaffes her. På den måten blir eksisterende museumsbygninger frigjort til utstillinger og andre tilbud til publikum. Det er altså ikke lenger snakk om en «kunstakse fra Universitetsgata til Grotten», men mer en «hestesko» fra Historisk Museum via Kristian Augusts gate til Nasjonalgalleriet.
Nytt museumsbygg til samtidskunsten er altså ikke på agendaen, verken på Tullinløkka eller i Bjørvika.
– Kulturbygg står i kø, forteller Haugland. – Vi skal blant annet bygge opera i Bjørvika. Norsk Arkitekturmuseums flytteplaner til Bankplassen 3 og Fehn-tilbygget er blitt mye dyrere enn budsjettert. Prislappen må ikke overstige 100 millioner. Gjør den det må det bevilges penger over statsbudsjettet, og da havner Norsk Arkitekturmuseum langt bak i køen. De må komme med nytt kostnadsoverslag, jeg ønsker at vi skal få det til.
Milliardfondet som interimsstyret gikk inn for å opprette for å sikre innkjøp av viktige kunstverk til det nye museets samlinger, er heller ikke med på årets budsjett. Men statsråden håper at det skal bli mulighet for et slikt fond senere.
I midten av desember skal budsjettforslaget godkjennes av Stortinget. I mellomtiden pågår tautrekking og hestehandel partiene imellom. Posten til det nye nasjonale kunstmuseet ble redusert noe i fjor, minnes kulturministeren.
– Hva som skjer i år vet vi ikke. Men jeg vil poengtere at vi snakker om en trinnvis etablering av den nye institusjonen, og at det nok vil ta noe lenger tid enn skissert i ABM-meldingen. Jeg håper likevel at prosessen føres videre. Det er viktig at de impliserte institusjonene bruker tid på dialog, og at det skapes begeistring for ideen om et nytt nasjonalt kunstmuseum innad i institusjonene.
Vi som har fulgt dette prosjektet fra sidelinja, kan vel bare slå fast at det ikke er politisk vilje til å betale den summen det koster å realisere visjonen om et nytt, stort, nasjonalt kunstmuseum i Oslo. Det virker som om spådommen om et luftslott på Tullinløkka blir oppfylt.