Metro/Subway/T-bane

Av: Mari Aarre

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Konferansens arrangører ønsket i særlig grad å belyse kunst i relasjon til offentlig transport. Flere av foredragsholderne var derfor spesielt invitert med tanke på metroen som utsmykkingsområde. Dette er for øvrig et tema med stor aktualitet jf. oppgraderingen av T-banestasjonene i Oslo.

På verdensbasis transporterer undergrunnssystemene over 22 milliarder mennesker i året. Det er altså uten tvil det transportmiddel som i størst grad definerer den moderne storbyen. Her treffer man alle typer mennesker, og på perrongen er man samlet bare for å vente. Undergrunnssystemet har derfor et stort potensiale for presentasjon av kunst.
Marianne Ström – svensk kunsthistoriker og fotograf – kaller undergrunnen «det lengste kunstgalleriet i verden». Ström har skrevet doktoravhandling om metroens betydning for storbyen, og hun står også bak utstillingen Métro-Art in the Metro-Polis – en utstilling som ut september ble vist i Rådhusgalleriet i Oslo. Utstillingen – initiert av Oslo Sporveier – viser Ströms egne fotografier fra mange av verdens metrostasjoner. De mest kjente er Hector Guimards art-nouveau-utforming av den franske Metro, og den grafiske formgivningen av den britiske Underground – som jo er blitt en av verdens mest berømte firmaprofiler. Og nå skal altså T-banen i Oslo fornye seg. Ambisjonen er å bli en metro med internasjonal standard. Dette innebærer, i tillegg til en oppussing av lokaliteter og oppgradering av tilbud, også en stor satsing på kunsten og de arkitektoniske elementer. Dette er et arbeid som allerede er igang – Nye Nationaltheatret stasjon stod ferdig i 1999.
I stasjonens nye 250 meter lange toghall, har billedkunstner Anne Karin Furunes montert opp to sammenhengende billedfriser, bestående av 332 perforerte stålplater. Hullene i platene danner fotografier som fremtrer og endrer karakter, alt etter betrakterens posisjon i forhold til dem. Dette gjør verket spesielt egnet til betraktning fra T-banevognen. Bildene kommer til syne og forsvinner ettersom banen beveger seg langs perrongen.
Et verk av en helt annen karakter er lystunnelen til Per Åge Lyså og Bjarne Kvinnsland – et prosjekt laget til den nye Nydalen stasjon. Verket skal dekke veggene i stasjonens rulletrapper og slik danne en tunnel av lys, farger og lyd. Lydbildet går kontinuerlig, og lysets farger endrer seg etter lydens signaler. Slik er verket hele tiden i bevegelse. Nydalen stasjon skal stå ferdig i august 2003.
Nye Nationaltheatret og Nydalen stasjon er begge prosjekter der de visuelle løsninger har fått forme rommet i stor grad. Det er altså håp om at kunsten får nye rom med Oslo Sporveiers satsinger.