Statsbudsjettet

Av: Arne Nøst

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

I år har budsjettforslaget fra Kultur- og kirkedepartementet for 2003 fått overskriften «eit stramt budsjett – med viktige satsingar». For vårt vedkommende kunne det ha fått den tabloide undertittelen «eit varsla mord».

NBK liker svært dårlig at Kulturministeren foreslår å omdisponere 10 av de ledige garantiinntektshjemlene som blir ledige neste år. Som sukker på pillen brukes pengene til nye arbeidsstipender, og det skal riktignok sies at beløpet øker og det blir 12 nye stipend. Vår hovedinnsigelse er at dette virker som begynnelsen på slutten. Dersom garantiinntektsordningen blir avkappet hvert år uten å etterfylle hjemlene, eller utvide ordningen, vil hele systemet utgå om en ca. 20 – 30 år.
Kulturministeren bedyrer at hun ikke vil ordningen til livs eller at noen som har garantiinntekt nå skal miste den, men budsjettforslaget vil om det blir vedtatt i denne formen, uansett bære i seg en kime til undergang for garantiinntektene.
Det er prinsipielt galt å finansiere en ordning med å fjerne en annen. En slik politikk kan ikke kalles satsing – det likner mer på stolleken – og det har vi gjentatte ganger sett i kultursektoren. Nå snakker vi ikke lenger om visjoner men om illusjoner.
Vi er allikevel positive til at det signaliseres at arbeidsstipend for kunstnere er et viktig kulturpolitisk virkemiddel som bør styrkes, men kunne det ikke finnes noen ferske midler til dette i stedet for å barbere andre ordninger!