F 15 – idyllisk på Jeløya

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 6/2002

Del: 

Galleri F15 befinner seg i enden av en lang allè med løvtrær. Her ute, fjernt fra mosselukta, ligger et bygg som kunne gått inn i Toppen Becks «herskapelig»-serie på NRK.

For deg som forbinder Østfold med svenskehandel, tungindustri og en heller komisk dialekt – la deg henføre i de flotte omgivelsen rundt galleri F15 – her er Engelsk setter-faktoren høy! Omgivelsene gjør F15 til Norges Louisiana, men galleriet kan rett og slett bli for avsidesliggende. Dette veies dog opp av veldig god skilting helt fra man kjører inn til Moss fra E6.

Publikum
Man har behov for bil for å besøke F15. Publikumet preges for øvrig av å være i 1.7 barn og 2 biler- livsfasen. Og siden mange publikummere kombinerer galleribesøket med en spradetur i skogen, blir også været en påvirkningsfaktor for besøkstallene på Jeløya.

Program
Programmet ligger i skjæringspunktet «unge lovende» og «unge etablerte» samt «nytenkende kunsthåndverk». Men også med et og annet innslag av etablerte kunstnere. F15 har kanskje større fokus på selve kunstobjektet enn andre tilsvarende gallerier. Dette i motsetning til et visningsted som Oslo Kunsthall, som også jobber med unge kunstnere – men da i en helt annen form.

Utstillinglokalet
Selve utstillingsrommene gir både muligheter og begrensinger. I likhet med samtidmuseets gamle banksaler preges også disse rommene av sin historie. Her finner man store kakkelovner i flere av rommene. Disse er flotte, men danner stemninger som eksempelvis vanskelig lar seg integrere i Børre Sæthres romskips-installasjoner! På tross av disse elementene er det store muligheter for å sette opp løsvegger og lage rom i rom for videoprojeksjoner m.m. Døren til salene i første etasje er stor og bred og gir mulighet for å vise større skulpturer. Andre etasje gir større begrensninger i så måte. Parken utenfor galleriet benyttes til større arbeider – et potensiale som kanskje kunne utnyttes bedre enn det gjøres i dag.

Service
Få kunstnere uttaler seg negativt om stedet. F15 utpreger seg tydeligvis med svært stor service overfor sine utstillere. Oppfølging er svært bra med opp til flere hjelpere for montering av større arbeider. Det er også mulig å overnatte på stedet ved montering av utstilling – da med gratis kost og losji. Det er likevel en generell klage at F15 ikke svarer på utstillingsøknader og heller ikke sender lysbildemateriell i retur ved avslag.

Pressedekning, salg
Pressedekningen kan være heller dårlig på F15. Om dette skyldes galleriets mangelfulle arbeid med å tekkes hovedstadspressen – eller dennes arroganse – vites ei. Det serveres bra med vin, men resepsjonen er svært ivrig i å innkassere billettpengene – selv under vernissasjen.
F15 er tildels rause med vederlag, som utdeles etter en spesiell prosentregel som ingen kunstnere Billedkunst snakket med, egentlig forsto kjernen i. Summene var allikevel forholdsvis høye. Når det gjelder salg er nok ikke F15 av de aller beste. Kunstnere klager over lite salg og et ikke altfor profesjonelt apparat vedrørende dette.

Konklusjon
Et bra og profesjonelt sted for deg som ønsker et hyggelig samarbeid med mange hjelpere. Flott hus, men med begrensninger. Ikke et typisk «white cube», men et utstillingssted med sjel og historie – som slettes ikke bringer tankene til jagerflyet med samme navn.
Profilen er ungdommelig men likevel ikke av de mest radikale. Element av kunsthåndverk uten å falle i syttitalls-klemmen. Grei bokhandel og bra cafè. Store muligheter for friluftsutstillinger.