Kulturbyåret mangler forankring

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 7/2007

Del: 

I oktober ble programmet for Stavanger 2008 lansert. Folkelighet og dristighet er viktige stikkord. Lokale aktører innen billedkunstfeltet er imidlertid ikke helt fornøyd.

Stavanger kommune har tidligere blitt kritisert av lokale kunstaktører for å være både konservativ og populistisk i sin kulturpolitikk. Billedkunstnere og andre uavhengige kulturaktører mener at kulturbyåret gir Stavanger mulighet til å være en mer progressiv by når det gjelder samtidskunst. Har Stavanger 2008-ledelsen klart å imøtekomme disse fordringene?

$preview.end$

Noe for enhver smak
På mange måter inneholder programmets samtidskunstdel noe for enhver smak. Et kjent navn som Jan Groth skal i en utstilling på Rogaland Kunstmuseum settes inn i en internasjonal, kunsthistorisk sammenheng med blant andre Rothko, Pollock og Newman. Men hovedtyngden er på interaktive og relasjonelle prosjekter. Ett eksempel er Nabolagshemmeligheter. Åtte norske og internasjonale kunstnere, deriblant Lars Ramberg og Alfredo Jaar, er invitert til å arbeide i tilknytning til steder stemt frem av over 20 000 rogalendinger. Målet er å få publikum til å se byen med nye øyne. Verdt å nevne er også Article 08, en internasjonal biennale for elektronisk basert kunst. Interaktive kunstverk plassert i uterom i Stavanger vil vise det kunstneriske og demokratiske potensialet som ligger i teknologien. Som en slags motsats skal Høstutstillingen vises i Rogaland kunstforening.

Mangler forankring
På tross av variasjonen er de lokale kunstaktørene kritiske til programmet. Kunstkritiker Trond Borgen omtaler i Stavanger Aftenblad dristigheten som kun et skuebrød, og mener billedkunsten er den store taperen. Borgen reagerer på manglende aktualitet: «Groth-utstillingen vil vise kunst fra 50-tallet, Tjørhomsamlingen består av eldre kunst, nabolagshemmelighetene er et velprøvd svensk konsept». Han mener programmet er preget av populisme og mangel på kunstfaglig kompetanse.
Mannen bak «Ka då ittepå?»-prosjektet, Trond Hugo Haugen, har andre ting å kritisere. I et intervju i Stavanger Aftenblad hevder han at problemet er for dårlig markedsføring og at programmet ikke når ut til det brede laget av befolkningen.
Selv om Borgen og Haugens kritikk i utgangspunktet kan virke motstridende, peker de tilbake på ett og samme problem: Stavanger 2008-kommisjonen har holdt kortene for tett til brystet. Som Borgen påpeker har ikke fagfolk vært involvert i prosessen fra starten av. De har kommet inn i «sluttspurten». Og folk flest har ikke fått godt nok innsyn i hva Stavanger 2008 egentlig skal handle om. Lanseringen av programmet var, symptomatisk nok, et lukket arrangement i Teaterhallen. Manglende åpenhet vil gjøre det vanskelig å få interaktive prosjekter til å fungere.
Som Ingunn Økland påpeker i en kommentar i Aftenposten, ser det ut til at programmet mangler forankring både blant fagfolk og publikum. Dermed blir dristigheten og folkeligheten påtatt. Vi får håpe Stavanger 2008-ledelsen klarer å gjøre noe med dette, men det begynner å bli knapt med tid.