Redusert kapasitet

Av: Tore Ferner

Publisert:

Utgave: 7/2007

Del: 

– Komponisters, musikeres og kunstneres adgang til NOTAM blir redusert pga. utilstrekkelig grunnbevilgning fra departementet. Det virker ikke i demokratiserende eller rekrutterende retning, og undergraver langsiktig arbeid og stabilitet. Det sier Jøran Rudi, leder ved Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk (NOTAM).

Det blir mindre personale og halvert studio- og lab-kapasitet. NOTAM må også ta mer betalt for sine tjenester. Lederen for Norsk komponistforening, Asbjørn Schaathun, og kunstnerisk leder ved Ny musikk, Lars Petter Hagen, beklager reduksjonene.
– Dette er negativt fordi det vil redusere mangfoldet. En positiv utvikling til nå er at NOTAM har vært meget aktiv på tverrkunstneriske prosjekter innen billedkunst, teater og musikk, sier Hagen.
– Uheldig og alvorlig for oss komponister, sier Schaathun. – Det er svært beklagelig at man ikke følger opp et senter hvor all kunnskapen kan samles. Begge påpeker at NOTAM er og lenge har vært en meget viktig motor for elektronisk musikk, og har bidratt med alt fra hjelp med komponisters enkeltprosjekter til kompetanseutvikling innen feltet.
For billedkunstner Andrea Lange er muligheten til å jobbe med prosjekter på NOTAM av stor betydning.
– Det er et unikt ressurssenter for billedkunstnere som jobber lydrelatert, sier Lange. – Der fins tilgang på spesialkompetanse, nødvendig teknisk utstyr og gratis studio. Dette er noe som billedkunstmiljøet selv ikke tilbyr. Jeg har deltatt på kurs på NOTAM og har fått fylt kunnskapshull som skyldtes mangler i kunstutdannelsen innenfor lydproblematikk og -teknikk. Økt kompetanse på dette området har vært viktig for mitt arbeid med video og lyd. NOTAM oppleves som et åpent og inkluderende arbeidsmiljø der nye eksperimenter alltid ønskes velkommen, sier hun.
Et generelt poeng som ofte fremmes mot produksjonsstudioer à la NOTAM er at i dag kan alle ha eget studio hjemme.
– Det er tull, sier Natasha Barrett som sitter i Komponistforeningens musikkfaglige utvalg og som vant Nordisk råds musikkpris i 2006. – Det holder kanskje for noen typer lydarbeid, men ikke for elektroakustisk samtidsmusikk. Få vet hva slags utstyr og akustisk oppsett de trenger, for eksempel riktig lydisolering, bra høyttalere og ikke-kommersielle dataprogrammer. Å kjøre et høykvalitetsstudio forutsetter know-how som går langt utover elementære dataferdigheter. For å produsere en ferdig komposisjon er det, innenfor økonomisk realistiske rammer, i dag kun NOTAM man kan gå til, forteller Barrett.
Både Schaathun og Barrett understreker at selv om man skulle ha et studio hjemme, trenger man et møtested for veiledning og læring.
– NOTAM er det eneste stedet i Norge som har et fungerende og stimulerende musikkmiljø på dette området, hvor ideer kan diskuteres og større prosjekter utkrystalliseres, sier Barrett.
Billedkunst har bedt om en avklaring fra Kultur- og kirkedepartementet, og avventer svar fra den politiske ledelsen.