Utenfor den moderne sivilisasjon

Av: Ida Walenius

Publisert:

Utgave: 7/2007

Del: 

Troms Fylkeskultursenter har i samarbeid med Young Scientist Forum Tromsø/ARCTOS startet et prosjekt hvor de tilbyr gjesteatelierplass og forskningstokt til Arktis for unge kunstnere.

Stein Erik Hansen, daglig leder ved Troms Fylkeskultursenter, presiserer at prosjektet vil fortsette. I løpet av det neste året vil det komme to nye utlysninger som vil gi fire nye kunstnere mulighet til å dra på tokt. Tromsø Kunstforening skal stille ut de ferdige verkene. Utstillinga åpner under Tromsø internasjonale filmfestival og holder videre åpent gjennom den etterfølgende Nordlysfestivalen.
– Dette er en enestående mulighet til å reise ut og oppleve noe nytt. Kunstnere kan også ta til seg og formidle materialet til publikum på en lettere måte enn grafer og tall, sier Hansen.

En strålende mulighet
Noe som Kriss Rokkan Iversen ved Institutt for Akvatisk Biologi er enig i. Hun håper at dette prosjektet kan være med på å øke kunnskapen om Arktis og å utvide horisonter.
– Som forsker jobber man gjerne med smale nisjer, og kunstnere kan hjelpe oss å utvide vår horisont. Det åpner seg mange muligheter i skjæringspunktet mellom forskning og kultur.
Kunstnerne står også fritt til å finne ut på hvilken måte de vil tilnærme seg materialet. Denne gangen har det blitt lagt vekt på at kunstnerne skulle benytte seg av digitale medier, men både Hansen og Iversen ønsker andre typer medier i de framtidige utlysningene.

Mentalt pusterom
Blant de 25 søkerne ble Kristin Taarnesvik og Espen Tversland valgt ut til hvert sitt tokt. Tversland er med til nord- og vestsiden av Svalbard for å bivåne Ice Edge / Cleopatraprosjektet, som fokuserer på forståelsen av det biologiske samfunnet i havet utenfor iskanten. Taarnesvik har kommet tilbake fra tokt til Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Hun har fulgt prosjektet Integrated Arctic Ocean Observing System (iAOOS), som har som mål å overvåke og beskrive transport av vannmasser inn og ut av Polhavet.
– Turen har gitt meg et mentalt pusterom, sier Taarnesvik.
Sammen med 17 forskere og et mannskap på 14 har hun tilbrakt tre uker utenfor den moderne sivilisasjon. Taarnesvik har fulgt mannskapet og forskerne i deres arbeid på båten, noe som har gitt henne kunnskaper om både forskning og navigering. Hun merket seg at lyd var en viktig del av livet ombord, og har brukt lyd, video og foto for å dokumentere oppholdet.
Hvordan det endelige verket blir vet ikke Taarnesvik så mye om enda.
Akkurat nå sitter jeg igjen med kun romantiske bilder av isødet.