Skeiv teori på syre

Av: Hans Thorsen

Publisert:

Utgave: 7/2007

Del: 

Det føles relevant å nevne for den uinnvidde at The Cockettes var en performancegruppe som virket i San Fransisco på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Det dreier seg om drag, cabaret, skjeggete hippier i kjole, syre, flowerpower, genderfuck, og utprøving av diverse kunstneriske og seksuelle grenser.

Kuratorene Ida Ekblad og Anders Nordby har samlet et bredt historisk materiale, bestående av presseklipp, magasinartikler, plakater, teaterprogrammer, fotografier og flere filmer både om og med The Cockettes. I tillegg har utstillingen en del nyere verk med beslektet tematikk, men personlig fant jeg det eldre materialet mest velfungerende. I følge pressemeldingen er det en målsetning for utstillingen å vise gruppens innflytelse på senere generasjoners kunstnere og artister, og samtidig gi et innspill i debatten knyttet til forståelsen av kjønn og legning.
The Cockettes kan sies å være både historisk spennende og dagsaktuelle i forhold til en generell diskusjon om kjønn. Gruppa er blant annet kjent for å ha introdusert begrepet genderfuck, som gjennom queer theory (eller skeiv teori som det omtales på norsk) har fått et teoretisk rammeverk. Med tanke på at Judith Butler skrev den skeive teoriens bibel, boka «Gender Trouble» i 1990, var disse semipolitiske syrehuene tidlig ute i sine forsøk på å oppløse den etablerte forståelsen av kjønn og legning. Her ligger i så måte utstillingens største styrke, fordi man får en fornemmelse av at påstanden om kjønnets manglende betydning ikke bare er et postmodernistisk og teoretisk prosjekt, men snarere har eksistert gjennom et mangfold av utrykk i lang tid. I hvert fall siden de glade 70-åra.