Gigantmuseum uten Riksutstillinger

Av: Anita Rebolledo

Publisert:

Utgave: 5/2002

Del: 

Opprinnelig skulle Riksutstillinger (RU) vært én av de seks kunstinstitusjonene som fra 1. januar 2003 skal utgjøre Nasjonalmuseet for kunst. Men RU ønsket ikke å være med.

Da interimsstyret – som skulle konkretisere planene om sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk Arkitektmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Kunstindustrimuseet og Riksutstillinger – la fram sin innstilling for Kultur- og kirkedepartementet 1. juli 2002, var sistnevnte institusjons ønske om å ikke være med i fusjonen tatt til følge. Riksutstillingers direktør, Svein Christiansen, har begrunnet dette med at RU har lite til felles med de store institusjonene.
– Vi er ikke et museum, og har ikke egne samlinger. Riksutstillinger har ansvar for nasjonal kunstformidling med hovedvekt på vandreutstillinger. Vi ville druknet i den nye museumsstrukturen.
Christiansen er svært fornøyd med at interimsstyret aksepterte argumentene til RU.
Interimsstyret har foreslått at det nye nasjonale kunstmuseet får 25-30 millioner mer i årlige driftsbudsjett enn det de seks institusjonene har til sammen per i dag. Både Stortingets saksordfører Ola T. Låke og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har sagt at museer som trekker seg ut av gigantfusjonen, ikke kan ta for gitt at de får være med på ressursopptrappingen (Dagens Næringsliv 2.7.02). Denne uttalelsen skremmer ikke Christiansen:
– Det ville være rart om man ønsker å straffe oss. Det er ikke vi som eier Riksutstillinger. Riksutstillinger er en statsinstitusjon som er underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Hvis departementet ønsker aktivitet – så koster det penger!
I sin innstilling la interimsstyret vekt på at det nye stor-museet de nærmeste årene vil bruke mye tid og energi på å løse bygningsmessige problemer – blant annet med hensyn til hensiktsmessige utstillings- og magasinlokaler. Interimsstyrets forslag er derfor at RU, som har bra lokaler, i den første fasen organisatorisk ikke inngår i Nasjonalmuseet for kunst. RU beholder sin nåværende status med eget styre og budsjett. De anbefaler likevel at Riksutstillinger integreres i den nye institusjonen på et senere stadium, når selve etableringsprosessen er kommet lenger. Christiansen er positiv til å være med i neste fase.
– Men da snakker vi ti år frem i tid , og da vil verden se annerledes ut!
Vil den det? Er et nybygg på Tullinløkka en realitet om 10 år? Og står lokalene til Historisk museum da klare til å ta imot Nasjonalmuseet for kunst som har som visjon å være den viktigste kunstarenaen i Norge – og en av de best profilerte i Nord-Europa?