• Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

    Erik Berg/ Kultur- og kirkedepartementet

Ønsker omprioritering av GI

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 5/2002

Del: 

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland gikk tidligere i sommer ut med en kronikk i Dagbladet hvor hun gikk langt i å kritisere garantiinntektsordningen (GI) slik den fungerer i dag. NBKs leder Arne Nøst tente på alle plugger mot noe han påstod var en fjerning av GI og gikk ut i avisene og kalte kulturministeren «nullvisjonær» samt hevdet at hun ville rasere kunstnernes velferdsordninger.

Arne Nøst kaller deg «nullvisjonær» – er du det?
– Ja, jeg ser han kaller meg det. Jeg synes for øvrig hele det oppslaget var ganske pussig. Det var jo fire andre kunstnere som var intervjuet i etterkant av mitt utspill. Én kritiserte mine uttalelser, tre støttet meg. Så det er tydeligvis forskjellige meninger. Han som var kritisk fikk forsiden i Dagbladet og stort oppslag inne i avisen – de tre som var positive fikk små notiser!
De som støttet dine uttalelser kom vel fra andre kunstneriske yrkesgrupper enn billedkunstnerne?
– Noen gjorde det, det har du rett i. Arne Nøst gjør bare jobben sin og jeg tar meg ikke nær av det han sier, hans oppgave er jo å kjempe for sine medlemmers rettigheter, og han er vel redd for at billedkunstnerne skal tape i forhold til de andre kunstnergruppene. Men nei, jeg er absolutt ikke nullvisjonær. Det som er litt komisk er at når Trond Giske også kaller meg visjonsløs så er det like mye Turid Birkeland og Arbeiderpartiet han kaller visjonsløse, siden det var de som initierte disse omstruktureringene i GI vi nå vil utføre.
Nøst hevder at jeg skal fjerne GI. I etterkant av Nøsts artikkel har det kommet mange kommentarer som en videreførelse av hans ganske krasse uttalelser, hvor misforståelsen om at jeg skal fjerne GI fortsetter. Men det jeg skriver i min kronikk, og som er utgangspunktet for denne debatten, er at jeg er for en viss omprioritering av GI over mot arbeidsstipender. Det er ingen som vil miste GI, ting skal skje over tid. Systemet slik det er i dag er for lite fleksibelt, så vi må gjøre noe med det!
I kronikken din går du ganske langt i å støtte ung nyskapende kunst, hvordan har du tenkt å følge opp disse flotte ordene med praktiske tiltak?
– Det er en av grunnene til at jeg ønsker å legge om garantiinntektene slik at flere unge kunstnere kan få arbeidsstipend og en mulighet til å fordype seg i sitt arbeid. I dag blir GI ganske statisk da den ikke akkurat bidrar til å støtte de unge – mange av de unge sliter mye. Neste års budsjett vil jo bli veldig trangt, men hvis vi tenker litt lengre frem håper jeg vi finner midler for å støtte denne gruppen ytterligere.
Det du ønsker er altså en form for arbeidsstipend som over tid skal erstatte dagens GI-ordning. Dette forslaget kommer ikke fra billedkunstorganisasjonene, men det er vel de som best vet hvor skoen trykker?
– Jeg vil ikke fjerne GI. Men det er flere som har bedt om reformer innenfor GI-ordningen – dette gjelder i hovedsak kunstnere innenfor andre utøvelsesområder. Jeg er opptatt av fordelingen her, det noen sier er helt ok synes andre er mindre ok, derfor må jeg gjennom en helhetsvurdering trekke en konklusjon. Dette har ingenting med tiltro å gjøre. Jeg kan ikke bare se på billedkunstnernes kår, jeg må se på alle kunstneres kår.
Når garantiinntektene ble til på 70-tallet, ble dette til utfra en visjon om at billedkunstnere skulle lønnes på lik linje med andre arbeidere. Er dette en bra visjon?
– Det er en visjon som vanskelig kan la seg gjennomføre. Men i en utopisk situasjon, med ubegrensede økonomiske rammer, måtte man likevel ha en utredning av hvem som er kunstner – og det er ingen lett evaluering. Jeg mener man må stille noen krav. Mange kunstnere har jo en annen arbeidsstruktur enn en vanlig ni til fire jobb, dette er selvfølgelig helt legitimt, men man må vise til noe.
Du er ikke redd for at billedkunstnerne skal bindes for mye opp mot prosjekter med disse arbeidsstipendene?
– Kjære vene, det er klart man må skape noe for å motta penger. Når vi snakker om utdeling av offentlige midler så må vi ha en viss form for kontroll, ellers kommer resten av samfunnet til å reagere og man vil til slutt miste overføringene. Jeg er opptatt av at støtten skal være så målrettet som overhodet mulig, først da føler jeg at pengene går til de som har mest bruk for dem.
Hvem skal følge opp disse kravene, og stå for tildeling av arbeidsstipendene?
– Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere vil etter innstilling være med å dele ut pengene. Til våren kommer vi med en kulturmelding, da vil vi gå nærmere inn i detaljene for hvordan det hele er tenkt utført.
Hva med eldre kunstnere – har ikke kulturdepartementet et ansvar for å sikre deres inntekt?
– Vi skal selvfølgelig legge til rette med arbeidsstipender og vi må sørge for at det ligger en trygghet i bunn – men det må også baseres på en resultatoppnåelse. Man kan ikke bare dele ut midler dersom det ikke blir produsert noe.
Alternativet for enkelte av kunstnerne som i dag mottar GI vil vel være å leve på sosialtrygd?
– Flere selger i dag såpass bra at de faktisk ikke får tatt ut sine garanti– inntekter. Da er jo disse midlene låst. Dette er en av grunnene til avgjørelsen om omstrukturering av GI – at disse midlene som ligger bundet opp ikke kommer noen til gode.
Hvis du hadde frie økonomiske tøyler, hvor ville du satt inn støtten?
– For å begynne med bredden – jeg ville jeg satt av mer penger til kunst– og kulturskolene. Alle begynner et sted, om det er fotball eller kunst så begynner dette tidlig og det er derfor viktig å gi et godt utgangspunkt. Jeg ville også gitt mer til de frie gruppene som ikke er tilknyttet institusjonene – frie grupper og frittstående kunstnere trenger bedre grobunn. Når det gjelder festivaler rundt omkring i Norges land er det stor forskjell mellom de som får litt støtte og de som får mye, men man kan ikke ta fra noen for å gi til noen andre. Men jeg ønsker å utjevne forskjellene over tid ved å øke mest til de som får lite.
Arne Nøst hevder det er akkurat det du driver med, – du legger ned en avdeling for å bygge opp en annen?
– Jeg har ikke tenkt å legge ned noen avdeling. Det virker som om han ikke har lest artikkelen min i Dagbladet, han leser den som en viss mann leser en viss bok.
Synes du organisasjoner som NBK er like fleksible i møte med dine forslag?
– Det vil jeg ikke si, men jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra andre kunstnere. De kjenner til problemet med kunstnere som har mottatt GI, men hvor pengene er låst. Disse pengene kommer ingen til gode. Det hadde vært hyggelig om Arne Nøst og NBK kunne komme med mer konstruktive innspill i debatten.
Kan du garantere at samme sum penger som tidligere har gått til GI, i fremtiden vil gå til de nye arbeidsstipendene?
– Det er i alle fall ikke planen å fjerne noen penger. Jeg ønsker på sikt å utvide kulturbudsjettet og vi har på ingen måte tenkt å kutte. Hvis det blir gjort vil det bli i ren og skjær nød – og ikke som del av noen strategi.