• Ideen om at gamle Kværner i Lodalen kan romme et samtidskunstmuseum er lansert.

Gamle Kværner kan bli kunstmuseum

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 5/2002

Del: 

Arkitekt Fredrik Torp går i Aftenposten (26.8.02) ut med forslag om å legge Museet for samtidskunst til den gamle Kværnerhallen i Lodalen.

Lodalen, også bare kalt Kværner, er et lite stykke industrihistorie mellom Vålerenga og Ekebergåsen. Etter at Kværner flyttet ut sommeren 1999, har den store hallen stått tom. Torp foreslår nå en utbygging av hallen som kan gi 10000 kvadratmeter røffe utstillingslokaler – deriblant en 40-50 meter lang sal med full takhøyde (15 meter).
Lodalen Utvikling AS i samarbeid med OBOS, planlegger å etablere en liten bydel i umiddelbar nærhet til den store hallen. Området vil gå under navnet QværnerByen. I tillegg vil det utarbeides store grøntanlegg hvor blant annet Alna-elven skal opp i dagen, og renne fritt mellom husklyngene ved foten av Vålerenga.
Lodalen preges i dag av forfall og en stor trafikkmaskin, men med de planlagte investeringer kan Lodalen bringes nærmere sentrum og dermed inngå som en naturlig fortsettelse av nye Bjørkvika.
Torp mener også at det rent økonomisk er store fordeler med å flytte samtidsmuseet til Lodalen fremfor til Bjørvika eller Tullinløkka. Med en årlig utgift på 30 millioner kroner er Fredrik Torps visjonære forslag prismessig konkurransedyktig.
Nå er det altså opp til politikerne og samtidsmuseets direktør Per Bjarne Boym om Oslo skal få sitt «Tate Modern» i QværnerByen.