• Marit Paasche skal formidle billedkunst i P2.

    Ole Kaland

K-punkt starter opp

Av: Yngvild Færøy

Publisert:

Utgave: 5/2002

Del: 

Et radioprogram med kunstkritikk på menyen er sjelden kost i Norge. Men fra september sendes K-punkt i NRK P2 hver torsdag fra 16.10-16.30. Kritikk og debatt skal fremmes og kunst i vid forstand favnes under K-en. Billedkunst får plutselig en plass i beste sendetid.

Programleder Marta Norheim forteller at K-punkt står for det kritiske punkt og at programmet skal gå kritisk til verks overfor de fleste kunstarter. Det vil foregå i form av diskusjoner, samtaler, debatter, og alltid med mer enn en person i studio.
– Det har lenge vært et ønske i NRK om å fylle dette hullet i radiotilbudet, spesielt etter at Kritikertorget ble lagt ned, forteller Norheim.
Hva skal sette dagsorden?
– Vi vil dels ta opp diskusjoner som allerede ligger i lufta, dels starte dem selv. Vi opplever at det er mange temaer, både av teoretisk og praktisk art, som dukker opp i ulike disipliner samtidig og som er verdt å snakke om på tvers av genrene. Det blir ikke en bestemt andel billedkunst satt opp mot en bestemt andel litteratur, vi ønsker at det skal flyte mer i hverandre. Men jeg vil gjerne understreke at vi også er åpne for innspill fra lytterne.
Litteraturkritikk er godt etablert i NRK radio, mens kritikk av billedkunst er vel nærmest nybrottsarbeide?
– Vi har ikke vært gode på billedkunst de siste årene, men det er ikke riktig at billedkunstkritikk som form er nytt. Karin Blehr var aktiv i Kritikertorget over flere år. Men det betyr ikke at K-punkt skal kopiere Kritikertorget.
Redaksjonen består, foruten Marta Norheim, av Tom Egil Hverven, Siss Vik og Marit Paasche. Marit Paasche skal ivareta billedkunstens interesser i K-punkt. Hun er utdannet kunsthistoriker, men har jobbet med samtidskunst i ulike sammenhenger.
Det er overvekt av litteraturkyndige i redaksjonen, hvordan vil du hevde ditt felt?
– Det blir nok opp til meg selv å sette den agendaen jeg ønsker. Kommer jeg bare opp med gode nok problemstillinger, tror jeg det blir hørt. Det er et uttalt ønske at debattene som tas opp skal være aktuelle på flere fronter, men at det i stor grad skal handle om visuell kultur; film, teater og billedkunst. Det synes jeg på mange måter er veldig interessant, for det finnes mange fellestrekk, men også ulikheter; problemstillinger som kanskje angripes forskjellig i de forskjellige feltene, men som stilt sammen kan belyse hverandre på en fin måte.
Muntlig formidlet kritikk, hvordan skiller den seg fra den skriftlige?
– Jeg har aldri jobbet med radio før, men jeg tror radio tvinger en til å være mer tydelig og spissformulert, det krever mer å holde på publikums oppmerksomhet på radio enn i et tidskrift eller en avis.
Kunstkritikk har dårlige kår i Norge. Opplever du at den spalteplassen som finnes blir brukt på riktig måte?
– Jeg synes at problemet med mye av den skrevne kritikken, i alle fall i norsk sammenheng, er at den i så stor grad er deskriptiv. Ofte er trefjerdedeler en ren beskrivelse av utstillingen, før den personlige vurderingen kommer i de to siste setningene. Jeg håper at jeg kan gjøre det annerledes, at jeg heller kan begynne med konklusjonen, og dra det videre derfra.
Karsten Thurfjell, kunstkritiker i Sveriges Radio, mener man skal bruke sendetiden på bra kunst, isteden for å kaste den bort på det dårlige. Hva mener du?
– Jeg skjønner innstillingen, men synes den er litt enkel. En kritiker bør våge å komme med sterk kritikk. Det kan være svært uheldig når rådende strategier ikke får motstand. Jeg håper at vi klarer å lage noen debatter som kan være sunne for norsk kunstliv.
Kan du nevne noen konkrete temaer du har lyst til å ta opp?
– Jeg har mange forslag, men det er jo ikke bare opp til meg hva som blir realisert. Skal jeg nevne én ting jeg har lyst til, er det å ta for meg den dokumentariske tendensen som ses mye i norsk kunstliv for tiden. Men medier har dette kravet til aktualitet som gjør at stoffet fort blir begrenset til tids- og stedspesifikke prosjekter. Det kan være problematisk fordi det finnes så mange andre temaer som er interessante. Kunstnere som kanskje ikke har en utstilling akkurat nå, kan likevel gjøre kunst som er verdt å snakke om. Men så lenge det er bra stoff, tror jeg det kan bli plass til slikt også i K-punkt.