Nye studietilbud i Bergen og Trondheim

Av: Mari Aarre

Publisert:

Utgave: 5/2002

Del: 

Høsten 2002 startes det opp et nytt studieprogram ved Universitetet i Bergen som omhandler Moderne kunst og estetikk.

Faget er et treårig studium, og leder frem til en bachelorgrad. Dette er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom institutt for teatervitenskap, allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie og filosofi, og fagets målsetting er å gi studentene innsikt i, og kritisk kompetanse innen moderne kunst og estetikk. Faget ønsker å diskutere spørsmål som: Hva betyr den nye kunsten, hvilke roller spiller den i samfunnet og hvilke erfaringer formidler kunsten i dag? Selv om faget tilbyr et teoretisk fundament, er det tenkt å gi kompetanse innen arbeid i forlag, kunstmuseer, presse og lignende.
Også i Trondheim starter de nå opp med et nytt tverrfaglig tilbud – Kunstkritikk. HF- fakultetet har siden høsten 2001 tilbudt undervisning i litteraturkritikk, og det er dette faget som nå er blitt utvidet til også å omfatte billedkunst. Planen er å videreutvikle et samarbeid mellom instituttene, slik at faget i fremtiden også kan komme til å romme fag som musikk og teater. Fagets målsetting er å åpne for kommunikasjon mellom universitet og samfunn. Studentene skal forberedes til å delta i en større offentlig, kunstnerisk og kulturell debatt, og skaffe seg et teoretisk grunnlag for estetisk vurdering og kommunikasjon. Faget er både teoretisk og praktisk orientert, og er ment å gi et godt grunnlag for å jobbe med kritikk i medier.