Dørene lukkes for Kunsthøgskole

Av: Birdy Heneide

Publisert:

Utgave: 1/2007

Del: 

Robert Meyer Kunsthøgskole legger ned etter nesten åtte års drift. Skolen begjærte seg konkurs i slutten av desember.

Fagansvarlig professor Robert Meyer skriver i et innlegg på nettstedet Foto.no, der han selv er redaktør, at konkursen skyldes svekket økonomi som følge av nedgang i studentantallet.
– Det er med tungt hjerte at dette studietilbudet nå legges ned, sier Meyer til Billedkunst. Han vil gjøre hva han kan for å hjelpe elevene som har mistet studieplassene sine. Meyer jobber nå med å finne løsninger slik at elevene kan få undervisning frem til våren og avsluttende eksamen.
– Det er ikke undervisningen som er konkurs, sier Meyer. Han venter på avklaring fra Lånekassen om studentene kan fortsette å få støtte ut studieåret.
Til sammen er det nå 22 studenter ved skolen, mot 49 i skoleåret 05-06. Meyer mener nedgangen skyldes det økende tilbudet av lignende skoler på markedet. – Studentene velger lettere løsninger på skoler med kortere studieløp når de skal studere privat. Det er dyrt å være student i det private markedet.

Trist Meyer synes det er trist at det ikke finnes flere og bedre tilbud for å studere fotografi på høyskolenivå i Norge.
Skolen har vurdert en fusjon eller et eierskifte med Norges Kreative Fagskole (NKF), men denne løsningen ble etter grundig vurdering avvist av NKF. Direktør Erik Brandt i NKF mener det var mye faglig ved Robert Meyer Kunsthøgskole (RMKH) som kunne vært spennende, men å ta over hele skolen for å drive den videre innebar en altfor stor økonomisk risiko.
NKF startet høsten 2006 et to-årig fotostudium som er godkjent som fagutdanning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Brandt hevder at dette tilbudet ble mer supplerende enn konkurrerende til RMKH.
– Robert Meyer har et annerledes pedagogisk oppsett enn vi har på vårt kurs, sier Brandt.

Kan muligens gjenåpnes
Robert Meyer var med å bygge opp Institutt for fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen på 1990-tallet. Han stiftet Robert Meyer Kunstskole i Oslo i 1998, men gikk konkurs i 2000. Samme år ble Robert Meyer Kunsthøgskole startet av Robert Jørgensen som en del av Norges Institutt for Scene og Studio (NISS). Skolen ble solgt til Robert Meyers kone, Zenube Meyer, i 2004 og har vært drevet som egen institusjon frem til desember 2006.
Meyer er ikke fremmed for at skolen kan åpne igjen.
Viljen til å starte opp igjen er der, men det foreligger ingen konkrete planer foreløpig.