Mainstream kapital på en alternativ kunstscene

Av: Tanja Thorjussen

Publisert:

Utgave: 1/2008

Del: 

I en globalisert verden krysser tendenser landegrenser og kan spre seg uavhengig av sted og kulturforskjeller. Det som skjer innen samtidskunst, mote og musikk i byer som Berlin, New York og Reykjavik er tendenser som prøves ut og deretter finner veien til Norge.

I denne utgaven av Billedkunst har Geir Haraldseth utforsket kunstnernes deltagelse i gentrifiseringen i Berlin og i New York, og sett på profesjonaliseringen av de kunstnerstyrte visningsrommene (se s.10). Undertegnede har intervjuet de kunstnerdrevne visningsrommene Exit Art og United Studios of Eldert i New York (se s.11) og The Living Art Museum og Kling & Bang i Reykjavik. Jeg undersøker spesielt hvordan alternative visningsrom løser den økonomiske biten når mangelen på støtteordninger er stor.
New York er en enormt stor by med mange lag av nye tendenser som utforskes samtidig, det er aldri kun en hovedtendens, men flere på en gang. Berlin har med sin historie der to bydeler igjen har blitt til en, og med dertil varierende økonomi, gitt ny grobunn for alternative økonomiske løsninger og en akselerert vekst de siste årene. Reykjavik, en liten by i sammenlikning, har med kunstnernes utflytting og tilbakeflytting – på grunn av manglende kunstskoler på øya – gitt atskillige tendenser fra hele verden tilbake til Island. En påvirkning som er relevant fordi stedet er så lite.
Kunstmarkedet ekspanderer og stadig flere kjøper kunst og støtter kunstprosjekter. Bedrifter samler eller gir stipender til kunst, eiendomsspekulanter og kommersielle gallerier ønsker å linke seg til de kunstnerdrevne visningsrommene og til initiativer i samtidskunstmarkedet. Skribentene ønsker å utforske og utdype nye tendenser og løsninger innenfor økonomi og kapital i samtidskunstfeltet. Ved å se hva som skjer i andre miljøer kan vi kanskje tydeligere få et inntrykk av hva som skjer lokalt i Norge og hvorfor.