• Lars Morell: Public Commission, (2007)

    Øystein Thorvaldsen

Erased De Niro-poster

Av: André Gali

Publisert:

Utgave: 1/2008

Del: 

GAD er et galleri som i løpet av kort tid har posisjonert seg gjennom å satse på unge kunstnere i etableringsfasen. Lars Morell er blant de yngste kunstnerne som har hatt separatutstilling i Oslo de siste årene. Det gir forventninger til både Lars Morell og GAD når han stiller ut her for andre gang på få år.

Hoveddelen av utstillingen består av filmplakater limt på hverandre og revet opp slik at de blir imitasjoner av plakatvegger man kan passere i byrommet. Formmessig er disse arbeidene svært maleriske, og de røffe kantene gir assosiasjoner til ekspresjonistiske penselstrøk og punk-estetikk.
Morell kaller teknikken sin for décollage, og den består i å rive bort fremfor å sette sammen. Arbeidsmetoden gir assosiasjoner til Rauschenbergs Erased de Kooning Drawing fra 1953. Denne metoden fungerer som en negasjon av det tradisjonelle kunstneriske virke som er å skape.
I Public Commission, hvor kunstneren har bygget en frittstående plakatvegg inne i galleriet, er denne negasjonshandlingen videreført. Det er her jeg opplever at décollagemetoden som kunstnerisk handling kommer tydeligst til uttrykk. Det fordi jeg her tolker handlingen som en ikonoklasme der populærkulturen rives bort, og det som står igjen er en fargeløs modernisme. Jeg opplever den samme billedfiendtligheten i noen polaroidcollager hvor den fotografiske flaten er vendt bort fra betrakteren slik at vi bare får se baksiden.
Det er ingen kritisk dimensjon i arbeidene, og det er noe jeg savner, men som estetisk prosjekt fungerer utstillingen bra og innfrir mange av forventningene.